Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakımda Nozokomiyal Kandideminin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Çalışması
 • Hatice Feray Arı
 • Murat Arı
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 239-247 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.94834
Yoğun Bakımda İzlenen Son Dönem Hastaların Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Hülya Sungurtekin
 • Semiha Yalçın
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 248-253 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35219
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Ömer Demir
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 254-262 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Aile Üyelerinin Umut ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Rabia Seher Keser
 • Elif Ateş
 • Esra Uğur
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 263-271 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.06978
Dolaşım Ölümü Sonrası Organ Bağışı Hakkında Türk Hekimlerinin Bilgi ve Tutumları
 • Pınar Ayvat
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 272-279 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.82788
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Fatma Azizoğlu
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 280-287 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565
Türkiye’deki Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimine Güncel Bir Bakış: Eğitim Görevlileri, Yan Dal Araştırma Görevlileri ve Yan Dal Uzmanları Ne Düşünüyor?
 • Hüseyin Arıkan
 • Seval Ürkmez
 • Güleren Yardaş
 • Hülya Başar
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 288-296 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.78941
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Koronafobi, İş Doyumu ve Duygusal Yorgunluk Düzeyleri: Kesitsel ve Korelasyonel Bir Çalışma
 • Azime Bulut
 • Emel Bahadır Yılmaz
 • Arzu Yüksel
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 297-305 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60252
Palyatif Bakım Kliniğine Kabulde Tespit Edilen Basınç Yarası ile Norton ve Braden Skalası Skorlarının Uyumu
 • Hilal Zengin
 • İlker Taşçı
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 306-312 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.10437

Olgu Sunumu

HSV ve SARS-CoV-2 Ensefaliti “Veya Bir Deniz Dolusu Sıkıntıya Karşı Silahları Kuşanmak (W. Shakespeare)”
 • Reyhan Akkurt
 • Ebru Karakoç
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 313-317 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.68725

Erratum

Erratum
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 318-318 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.e001

Diğer

2023 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 0-0
2023 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 0-0
2023 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler