Özgün Araştırma

Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
 • Meryem Onay
 • Ebru Karakoç
 • Nurdan Çobaner
 • Gizem Kurada
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 152-157 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volüm Eşiklerinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
 • Esra Çankaya
 • Sertaç Çankaya
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 158-166 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.39974
Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Değişikliklerinin Solunum ve Kardiyak Parametreler Üzerindeki Etkileri
 • İsa Kılıç
 • İlkay Ceylan
 • Derya Karasu
 • Sinan Gürsoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 167-173 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.02996
Yoğun Bakımda Spontan Subaraknoid Kanamalı Hastaların Kısa Dönem Sonuçları: Tek Merkez Tecrübeleri
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Esra Turunç
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 174-183 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.64936
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Yatış Süresi (≥90 Gün): Predispozan Faktörlerin ve Sonuçların Retrospektif Analizi
 • Ökkeş Hakan Miniksar
 • Hamit Sırrı Keten
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 184-191 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.58077

Olgu Sunumu

Postoperatif Dönem Yoğun Bakım Takibinde Kas Güçsüzlüğü Gelişen Hastanın Klinik Takibi
 • Mustafa Deniz
 • Ali Rıza Kağnıcı
 • Bilge Banu Taşdemir
 • İbrahim Kurt
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 192-195 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.25633
Arı Sokmasına Bağlı Ensefalit ve Toksik Hepatit: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
 • Özlem Önder
 • Ahmet Hamdi Aktan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 196-199 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.86548
Ender Bir Etiyoloji ile Beraber Nadir Bir Hastalık: Yoğun Bakım Ünitesinde Kronik Graft-Versus-Host Hastalığına Bağlı Pnömatozis İntestinalis
 • Taner Çalışkan
 • Hüseyin Özkök
 • Murat Küçük
 • Beril Turan Erdoğan
 • Vedat Uygun
 • Yusuf Savran
 • Bilgin Cömert
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 200-204 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.55265

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0
2021 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0
2021 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler