Olgu Sunumu

Sezaryen Sonrası Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2019.19870

  • Emel Yıldız
  • Özlem Öner
  • Mustafa Çetiner
  • Murat Emre Tokur
  • Alparslan Koç
  • Kudret Alan

Gönderim Tarihi: 01.02.2019 Kabul Tarihi: 28.03.2019 J Turk Soc Intens Care 2019;17(4):226-230

Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES); klinik ve nöroradyolojik bulgularla karakterize akut ve ciddi bir nörolojik durumdur. Karakteristik klinik bulguları baş ağrısı, konfüzyon, kusma, mental ve görsel değişiklikleri içerir. PRES spinal anestezinin bir komplikasyonu olmamasına rağmen spinal anestezi sonrasında gelişen dural ponksiyon baş ağrısı ile karışabilir ve dural ponsiyon PRES’i tetiklemiş olabilir. Bizim olgumuz sezaryen için spinal anestezi yapılan ve dural ponksiyon hikayesi olan, PRES tanılı bir hastadır. PRES multidisipliner yaklaşım gerektiren sekelsiz bir iyileşme ile sonuçlanan bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: PRES, konfüzyon, spinal anestezi, dural ponksiyon

Tam Metin (İngilizce)