Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Kuzey Kıbrıs’taki bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde Acinetobacter baumannii complex Etkenli Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem Direnci: 3 Yıllık İzlem
 • Meryem Güvenir
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.72324
Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite
 • Yavuz Orak
 • Şehnaz Pelin Tanır
 • Hatice Tuğba Güngör
 • Sondemet Çetin
 • Filiz Orak
 • Fatih Mehmet Yazar
 • Ömer Faruk Boran
 • Adem Doğaner
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.70894
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa Yönelik Görüşleri
 • Nilgün Göktepe
 • Emine Türkmen
 • Gülçin Bozkurt
 • Ebru Kıraner
 • Yasemin Ergün
 • Yasemin Ersöz
 • Zeynep Gül Bozdemir
 • Aycan Kelez Yayık
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.58076
Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen A. baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi
 • Yücel Duman
 • Mehmet Sait Tekerekoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47965
Sepsisli ve Septik Şoklu Hastalarda Transkütanöz ve Arter Kan Gazı Analizlerinin Karşılaştırılması
 • Reşit Saruhan
 • Berna Kaya Uğur
 • Süleyman Ganidağlı
 • Pınar Tümtürk
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57873
Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
 • Meryem Onay
 • Gizem Kurada
 • Ebru Karakoç
 • Nurdan Çobaner
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma
 • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
 • Funda Gümüş
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.30074
Yoğunbakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi
 • Gökhan Kılınç
 • Simay Serin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.74745
Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri
 • Hakan İgan
 • Hayrunisa Hancı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.33154
Septik Hastaların Tedavisinde Polifarmasinin ve İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi
 • Nursel Sürmelioğlu
 • Kutay Demirkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.36844
Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi
 • Fatma Kacar
 • Esma Eroğlu
 • Arzu Tarakçı
 • Fatma Derin Çolkesen
 • Şule Özdemir Armağan
 • Selver Can
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.43531
Yoğun Bakım Ünitesi Saygı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Özlem İbrahimoğlu
 • Eda Akyol
 • Sevinç Mersin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.81300
Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volüm Eşiklerinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
 • Esra Çankaya
 • Sertaç Çankaya
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.39974
Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Değişikliklerinin Solunum ve Kardiyak Parametreler Üzerindeki Etkileri
 • İsa Kılıç
 • İlkay Ceylan
 • Derya Karasu
 • Sinan Gürsoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.02996

Olgu Sunumu

Yoğun Bakım ve Diğer Servislerdeki Hekimlerde Temel Hava Yolu Yönetimi Eğitimi: Küçük Bir Anket
 • Cihangir Doğu
 • Aysun Postacı
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.22931
COVID-19 Ayırıcı Tanısı Olarak Yetişkinlerde İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu
 • Lerzan Doğan
 • Canan Akıncı
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Rehile Zengin
 • Orkhan Mammadov
 • Aylin İlksoz
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Meltem Yonca Eren
 • Nazire Afsar
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.62207

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler