En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Gürültünün Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gece Uykusu ve Yaşamsal Bulguları Üzerine Etkisi
 • Gülsüm Demir
 • Gürsel Öztunç
Turk J Intense Care 2017; 15: 107-116 DOI: 10.4274/tybd.85866
İki Farklı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Büşra Tezcan
 • Sema Turan
 • Dilek Kazancı
 • Şerife Bektaş
 • Hija Yazıcıoğlu
 • Berna Ergün
 • Demet Bölükbaşı
 • Özcan Erdemli
Turk J Intense Care 2017; 15: 91-97 DOI: 10.4274/tybd.59023
Hemotoraksa Bağlı Gelişen Ciddi Bir Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Hemotoraks
 • Ümmügülsüm Gaygısız
 • Nazlıhan Boyacı
 • Gül Meral Hoşgören
 • Ali Çelik
 • Lale Karabıyık
Turk J Intense Care 2017; 15: 134-140 DOI: 10.4274/tybd.69775
Yoğun Bakım Kliniklerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram-Negatif Basillerin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Mehmet Veysel Coşkun
 • Onur Ünal
 • Ömer Karaşahin
 • Mete Koray Vural
Turk J Intense Care 2017; 15: 117-123 DOI: 10.4274/tybd.15238
Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Murat Emre Tokur
 • Hatice Keyvan
 • Bilgin Cömert
Turk J Intense Care 2018; 16: 37-40 DOI: 10.4274/tybd.25238
Salmonella Gastroenteritine Bağlı Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Birlikte Olan Akut Pankreatit Olgu Sunumu
 • Şenay Canikli Adıgüzel
 • Asuman Mehel
 • Ercüment Ersözlü
Turk J Intense Care 2017; 15: 130-133 DOI: 10.4274/tybd.05902
Unutulmuş Hemodinamik Parametre “Ortalama Sistemik Dolum Basıncı”
 • Uğur Koca
Turk J Intense Care 2017; 15: 88-90 DOI: 10.4274/tybd.59672
Peripartum Kardiyomiyopati ve Yoğun Bakım Ünitesinde Takibi
 • Emre Sertaç Bingül
 • Burcu Kulaksız
 • Figen Esen
Turk J Intense Care 2017; 15: 145-148 DOI: 10.4274/tybd.54227
Travma ve Koagülasyon
 • Murat Yılmaz
 • Melike Cengiz
 • Yetkin Çeray
 • Atilla Ramazanoğlu
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.09.14
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
 • Dilara Tüfek
 • Bilge Banu Taşdemir
 • Remziye Sıvacı
Turk J Intense Care 2017; 15: 67-71 DOI: 10.4274/tybdd.42243
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
 • Onur Gündoğan
 • Canan Bor
 • Esra Akın Korhan
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
Turk J Intense Care 2016; 14: 93-99 DOI: 10.4274/tybdd.95967
Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz ve Böbrek Yetmezliği
 • Semiha Orhan
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Selvinaz Demirel
 • Salih İnal
 • Füsun Eroğlu
Turk J Intense Care 2017; 15: 141-144 DOI: 10.4274/tybd.65487
2017 Hakem Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0
Yoğun Bakıma Alınan Obstetrik Olguların Değerlendirilmesi
 • Yetkin Çeray
 • Murat Yılmaz
 • Melike Cengiz
 • Serkan Kaplan
 • Atilla Ramazanoğlu
Turk J Intense Care 2017; 15: 124-129 DOI: 10.4274/tybd.59454
Yoğun Bakim Infeksiyonlarina Adli Tip Açisinda Yaklasim
 • Nur Birgen
Turk J Intense Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Biriminde Toplum Kökenki Viral Infeksiyonlar
 • Haluk Eraksoy
Turk J Intense Care 2007; 5: 0-0
Nadir Görülen Bir Olgu: Brugada Sendromu
 • Mustafa Kemal Yıldırım
 • Semiha Orhan
 • Pınar Karabacak
 • Berit Gökçe Ceylan
 • Füsun Eroğlu
 • Mustafa Karabacak
Turk J Intense Care 2017; 15: 77-80 DOI: 10.4274/tybdd.92408
Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımla Tedavi Edilen, Mortalitesi Yüksek Bir Olgu: Meningokoksik Menenjit
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
 • Davut Aydın
 • Fatma Ülger
 • Şaban Esen
Turk J Intense Care 2018; 16: 44-49 DOI: 10.4274/tybd.09327
2017 Yazar Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0
Yoğun Bakım Ünitesinde Stres Ülser Profilaksisi
 • Zehra Nur Baykara
 • Volkan Alparslan
Turk J Intense Care 2018; 16: 1-9 DOI: 10.4274/tybd.84429
2017 Konu Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0
Toll Benzeri Reseptörler
 • Aycan Kundakçı
 • Arash Pirat
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.11
Yoğun Bakımda Trakeotomi: Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve Prognoz
 • Hülya Kırca
 • Özlem Çakın
 • Melike Cengiz
 • Murat Yılmaz
 • Atilla Ramazanoğlu
Turk J Intense Care 2018; 16: 17-25 DOI: 10.4274/tybd.03064
Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda, Endotrakeal Ekstübasyon Sonrası Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yaşam Bulgularına ve Kaygı Düzeyine Etkisi
 • Özlem İbrahimoğlu
 • Nevin Kanan
Turk J Intense Care 2017; 15: 98-106 DOI: 10.4274/tybd.04696
Hepatorenal Sendrom
 • Pınar Zeyneloğlu
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.07
Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Didem Onk
Turk J Intense Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220
Yanik Rehabilitasyonu
 • Koray Aydemir
 • Mehmet Ali Taskaynatan
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Abdominal Kompartman Sendromu
 • Pınar Zeyneloğlu
Turk J Intense Care 2015; 13: 5-15 DOI: 10.4274/tybdd.47965
Yogun Bakimla Hizli Kucaklasma (Fast Hugs)
 • Nimet Senoglu
 • Isil Köse
 • Çiler Zincircioglu
 • Riza Hakan Erbay
Turk J Intense Care 2014; 12: 72-81 DOI: 10.4274/tybdd.69885
Yanık Hastalarında Beslenme
 • Cem Aydoğan
 • Yahya Ekici
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.12
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
Turk J Intense Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Yoğun Bakımda Gürültü Farkındalığı İçin Neler Yapabiliriz?
 • Arzu Yıldırım Ar
 • Güldem Turan
 • Esra Enez Alay
 • Öznur Demiroluk
 • Yıldız Yiğit Kuplay
 • Dilara Karaca
Turk J Intense Care 2018; 16: 10-16 DOI: 10.4274/tybd.86547
Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu
 • Zehra Baykal Tutal
 • Esra Özayar
 • İrfan Kenan
 • Münire Babayiğit
 • Mehmet Şirin Gökhaner
 • Eyüp Horasanlı
Turk J Intense Care 2016; 14: 39-42 DOI: 10.4274/tybdd.52244
Yoğun Bakım Hastalarında Pre-Deliryum Skorunun Değerlendirilmesi
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Volkan İnal
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Şeyda Çiğdem Tek
 • Taner Çiftçi
 • Serdar Efe
 • Selçuk Korkmaz
Turk J Intense Care 2018; 16: 26-29 DOI: 10.4274/tybd.85047
Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu
 • Güneş Çobanoğlu Ercan
 • Hülya Özay
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
 • Serhan Çolakoğlu
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.201
Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri
 • Emine Kol
 • Emine İlaslan
 • Serpil İnce
Turk J Intense Care 2015; 13: 122-128 DOI: 10.4274/tybdd.97659
Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Mehmet Ali Kopan
 • Alp Gurbet
Turk J Intense Care 2015; 13: 91-94 DOI: 10.4274/tybdd.41636
Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi
 • Kutay Demirkan
 • Aygin Bayraktar Ekincioğlu
Turk J Intense Care 2016; 14: 1-8 DOI: 10.4274/tybdd.25348
Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması
 • Şule Özbilgin
 • Kubilay Demirağ
 • Asuman Sargın
 • Mehmet Uyar
 • Ali Reşat Moral
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.02
Yoğun Bakım Hastalarında Karın İçi Basınç Artışının ve İlgili Risk Faktörlerinin Araştırılması
 • Hüseyin Uğur
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nesrin Turan
Turk J Intense Care 2018; 16: 30-36 DOI: 10.4274/tybd.53244
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri
 • Zerrin Özçelik
 • Neslihan Uçar
 • Dilek Yılmaz
 • Nuran Koç
 • Seda Banu Akıncı
Turk J Intense Care 2017; 15: 53-58 DOI: 10.4274/tybdd.62634
Rehberlere Dayali Önlem ve Bakim Paketlerinin Yogun Bakim Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlari Üzerine Etkisi
 • Ferdi Polat
 • Ali Haydar Sahinoglu
 • Ahmet Dilek
 • Ersin Köksal
 • Yasemin Burcu Üstün
 • Cengiz Kaya
 • Fatma Ülger
 • Saban Esen
Turk J Intense Care 2014; 12: 86-93 DOI: 10.4274/tybdd.19483
Yanik Yaralanmalari: Yanik Derinligi, Fizyopatolojisi ve Yanik Çeflitleri
 • Kemalettin Koltka
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Serebral Tuz Kaybı Sendromu
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Eyüp Sabri Akagündüz
 • Aydın Fırıncıoğlu
 • Ayşin Selcan
Turk J Intense Care 2016; 14: 105-109 DOI: 10.4274/tybdd.91300
Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Asit Baz Dengesi
 • Korkut Atalan
 • İpek Saadet Edipoğlu
Turk J Intense Care 2014; 12: 1-6 DOI: 10.4274/tybdd.29392
Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.07
Pediatrik Yanik Hastalarinin Yogun Bakim Yönetimi
 • Ayse Ebru Sakallioglu Abali
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
 • Namigar Turgut
 • Aysel Ak
 • Erkan Ak
 • Nagihan Yakar
 • Nuri Yakar
 • Birsen Yılmaz
 • Burçin Cora
 • Tarkan Mıngır
 • İncila Ali
Turk J Intense Care 2017; 15: 72-76 DOI: 10.4274/tybdd.84755
Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Meltem Turkay
 • Tolga Totoz
 • Serdar Demirgan
 • Melahat Karatmanlı Erol
 • Ali Özalp
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Alagöl
Turk J Intense Care 2015; 13: 87-90 DOI: 10.4274/tybdd.13008

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar