En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Gürültünün Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gece Uykusu ve Yaşamsal Bulguları Üzerine Etkisi
 • Gülsüm Demir
 • Gürsel Öztunç
Turk J Intense Care 2017; 15: 107-116 DOI: 10.4274/tybd.85866
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
 • Onur Gündoğan
 • Canan Bor
 • Esra Akın Korhan
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
Turk J Intense Care 2016; 14: 93-99 DOI: 10.4274/tybdd.95967
Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Didem Onk
Turk J Intense Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220
Yoğun Bakım Hastalarında Pre-Deliryum Skorunun Değerlendirilmesi
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Volkan İnal
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Şeyda Çiğdem Tek
 • Taner Çiftçi
 • Serdar Efe
 • Selçuk Korkmaz
Turk J Intense Care 2018; 16: 26-29 DOI: 10.4274/tybd.85047
Yogun Bakimla Hizli Kucaklasma (Fast Hugs)
 • Nimet Senoglu
 • Isil Köse
 • Çiler Zincircioglu
 • Riza Hakan Erbay
Turk J Intense Care 2014; 12: 72-81 DOI: 10.4274/tybdd.69885
Yanık Hastalarında Beslenme
 • Cem Aydoğan
 • Yahya Ekici
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.12
Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması
 • Ülkü Sabuncu
 • Ruslan Abdullayev
 • Mehmet Duran
 • Abuzer Güler
 • Hatice Selçuk Kuşderci
Turk J Intense Care 2018; 16: 79-82 DOI: 10.4274/tybd.32559
Çocuk Yogun Bakiminda Total Parenteral Beslenme
 • Agop Çitak
 • Nedret Uzel
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Hepatorenal Sendrom
 • Pınar Zeyneloğlu
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.07
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri
 • Coşkun Araz
 • Hakan Musa Ayas
 • Aynur Camkıran
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Gülnaz Arslan
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.38
Levosimendan Subaraknoid Kanamada Tedavi Seçeneği Olabilir mi?
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
Turk J Intense Care 2018; 16: 50-57 DOI: 10.4274/tybd.05025
Erken Apne Testi Yapmanın Organ Bağışı Üzerine Etkisi Var mı?
 • Ayşe Güsün Halitoğlu
 • Mukaddes Saba Saygılı
 • Ahmat Kaya
 • Mehmet Tercan
Turk J Intense Care 2018; 16: 64-69 DOI: 10.4274/tybd.36854
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
 • Namigar Turgut
 • Aysel Ak
 • Erkan Ak
 • Nagihan Yakar
 • Nuri Yakar
 • Birsen Yılmaz
 • Burçin Cora
 • Tarkan Mıngır
 • İncila Ali
Turk J Intense Care 2017; 15: 72-76 DOI: 10.4274/tybdd.84755
Unutulmuş Hemodinamik Parametre “Ortalama Sistemik Dolum Basıncı”
 • Uğur Koca
Turk J Intense Care 2017; 15: 88-90 DOI: 10.4274/tybd.59672
Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımla Tedavi Edilen, Mortalitesi Yüksek Bir Olgu: Meningokoksik Menenjit
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
 • Davut Aydın
 • Fatma Ülger
 • Şaban Esen
Turk J Intense Care 2018; 16: 44-49 DOI: 10.4274/tybd.09327
Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
 • Çelebi Kocaoğlu
 • Ahmet Özel
Turk J Intense Care 2018; 16: 76-78 DOI: 10.4274/tybd.26818
Yogun Bakimda Analjezi
 • Hülya Sungurtekin
Turk J Intense Care 2006; 4: 0-0
Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması
 • Şule Özbilgin
 • Kubilay Demirağ
 • Asuman Sargın
 • Mehmet Uyar
 • Ali Reşat Moral
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.02
Yanik Rehabilitasyonu
 • Koray Aydemir
 • Mehmet Ali Taskaynatan
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Rehberlere Dayali Önlem ve Bakim Paketlerinin Yogun Bakim Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlari Üzerine Etkisi
 • Ferdi Polat
 • Ali Haydar Sahinoglu
 • Ahmet Dilek
 • Ersin Köksal
 • Yasemin Burcu Üstün
 • Cengiz Kaya
 • Fatma Ülger
 • Saban Esen
Turk J Intense Care 2014; 12: 86-93 DOI: 10.4274/tybdd.19483
Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu
 • Mustafa Kemal Arşlantas
 • Gülbin Töre Altun
 • İsmail Cinel
Turk J Intense Care 2015; 13: 49-56 DOI: 10.4274/tybdd.85547
Organ Bağışında Neredeyiz?
 • Öznur Uludağ
 • Ülkü Sabuncu
 • Hatice Kuşderci
 • Fikriye Kaplan
 • Atilla Tutak
 • Mevlüt Doğukan
Turk J Intense Care 2016; 14: 86-92 DOI: 10.4274/tybdd.52824
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri
 • Zerrin Özçelik
 • Neslihan Uçar
 • Dilek Yılmaz
 • Nuran Koç
 • Seda Banu Akıncı
Turk J Intense Care 2017; 15: 53-58 DOI: 10.4274/tybdd.62634
Majör Cerrahi Hastalarında Eritrosit Transfüzyonunun Santral Venöz Oksimetri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Emil Gasimov
 • Ahmet Kemalettin Koltka
 • Nükhet Sivrikoz
 • Ali Emre Çamcı
Turk J Intense Care 2018; 16: 70-75 DOI: 10.4274/tybd.95914
Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • İ.Aydın Erden
 • Almila Gülsün Pamuk
 • Seda Banu Akıncı
 • Hüseyin C. Turgut
 • Fatma Sarıcaoğlu
 • Ülkü Aypar
Turk J Intense Care 2010; 8: 0-0
Beyin Ölümü ve Organ Donör Bakimi
 • Tughan Utku
Turk J Intense Care 2007; 5: 0-0
Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.07
Yanik Yaralanmalari: Yanik Derinligi, Fizyopatolojisi ve Yanik Çeflitleri
 • Kemalettin Koltka
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Toll Benzeri Reseptörler
 • Aycan Kundakçı
 • Arash Pirat
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.11
Yoğun Bakım Etiği
 • Kutay Akpir
Turk J Intense Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.06
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Çiğdem Erdal
 • Yusuf Tunalı
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Fatma Eren Akçıl
 • Ercüment Yentür
 • Mois Bahar
Turk J Intense Care 2013; 11: 64-71 DOI: 10.4274/Tybdd.36855
Asit Baz Dengesi
 • Korkut Atalan
 • İpek Saadet Edipoğlu
Turk J Intense Care 2014; 12: 1-6 DOI: 10.4274/tybdd.29392
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Ayşe Barış
 • Mehmet Emin Bulut
 • Ahsen Öncül
 • Banu Bayraktar
Turk J Intense Care 2017; 15: 21-27 DOI: 10.4274/tybdd.55707
Yoğun Bakım Ünitesinde Stres Ülser Profilaksisi
 • Zehra Nur Baykara
 • Volkan Alparslan
Turk J Intense Care 2018; 16: 1-9 DOI: 10.4274/tybd.84429
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Fatma Kılıç
 • Onur Özalp
 • Hande Arslan
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Arash Pirat
Turk J Intense Care 2018; 16: 58-63 DOI: 10.4274/tybd.73636
Nörolojik ve Nörocerrahi Sebepli Sivi ve Elektrolit Bozukliklari: Diabetes Insipidus, Uygunsuz ADH Salinimi ve Several Tuz Kaybettirici Sendrom
 • Ibrahim Özkan Akinci
Turk J Intense Care 2005; 3: 0-0
Yoğun Bakımda Pulmoner Tromboemboli Tanı-Tedavi
 • Alper Yosunkaya
Turk J Intense Care 2008; 6: 0-0
Yoğun Bakımda Farmakolojik Hemodinamik Destek
 • Nazim Dogan
Turk J Intense Care 2008; 6: 0-0
Yanikta Sedasyon ve Analjezi
 • I. Özkan Akinci
 • Ahmet Basel
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Yanikta Mekanik Ventilasyon Endikasyonlari ve Stratejileri
 • Murat Yilmaz
 • Melike Cengiz
 • Suat Sanli
 • Atilla Ramazanoglu
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Pediatrik Yanik Hastalarinin Yogun Bakim Yönetimi
 • Ayse Ebru Sakallioglu Abali
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz
 • Aynur Camkıran
 • Aycan Kundakçı
 • Coşkun Araz
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Hande Arslan
 • Gülnaz Arslan
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.10
Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
Turk J Intense Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi
 • Esra Yüksel
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Ali Reşat Moral
Turk J Intense Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.51
Travma Hastalarinin Yogun Bakima Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
 • Eren Yilmaz
 • Canan Bor
 • Mehmet Uyar
 • Kubilay Demirag
 • Ilkin Çankayali
Turk J Intense Care 2014; 12: 82-85 DOI: 10.4274/tybdd.02411
Abdominal Kompartman Sendromu
 • Pınar Zeyneloğlu
Turk J Intense Care 2015; 13: 5-15 DOI: 10.4274/tybdd.47965
Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu
 • Zehra Esin Gencer
 • Özlenen Özkan
Turk J Intense Care 2015; 13: 26-30 DOI: 10.4274/tybdd.81300
Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri
 • Zümrüt Ela Aslan
 • Evren Şentürk
 • Perihan Ergin Özcan
 • Günseli Orhun
 • Lütfi Telci
 • Figen Esen
Turk J Intense Care 2015; 13: 31-36 DOI: 10.4274/tybdd.99608
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
Turk J Intense Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
Turk J Intense Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar