Olgu Sunumu

Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması

10.4274/tybd.32559

  • Ülkü Sabuncu
  • Ruslan Abdullayev
  • Mehmet Duran
  • Abuzer Güler
  • Hatice Selçuk Kuşderci

Gönderim Tarihi: 04.10.2016 Kabul Tarihi: 07.06.2017 J Turk Soc Intens Care 2018;16(2):79-82

Trisiklik antidepresan ilaçlar yüksek dozlarda alındıklarında ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olmalarına rağmen depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ciddi kalp ritim bozukluklarına, hipotansiyona ve merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilirler. Gastrik lavaj ve aktif kömür uygulaması, benzodiazepinler, volüm replasmanı, lidokain ve sodyum bikarbonat infüzyonu gibi konvansiyonel tedavi yöntemlerine rağmen bazı hastalar tedaviye yanıtsız kalabilmektedirler. Bu yazıda Glasgow Koma Skalası skoru 4 ve ciddi aritmileri olan 20 yaşında ciddi amitriptilin zehirlenmesi gelişen hastanın hemodiyafiltrasyon ile tedavi edilmesi sunulmaktadır. Bu hastada konvansiyonel tedavi yetersiz kalmıştır ve hastaya 36 saat boyunca hemodiyafiltrasyon uygulanmıştır. Hastanın 36 saat sonunda bilinci açılmış ve hasta hemodinamik açıdan stabil hale gelmiştir. Bunun gibi konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen ciddi zehirlenme olgularında hemodiyaliz, plazmaferez, hemoperfüzyon ve hemodiyafiltrasyon gibi yaklaşımlar kurtarıcı tedavi olabilirler ve göz önünde bulundurulmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, hemodiyafiltrasyon, trisiklik antidepresif ajanlar

Tam Metin (İngilizce)