Orijinal Makale

Zehirlenen Hastalarda Yogun Bakim Tedavisi
 • Gürayten Özyurt
J Turk Soc Intens Care 2003; 2: 0-0
Nörolojik Hastalarda Beslenme
 • Melek Sakarya
J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 0-0
Sepsisli Hastalarda İndosiyanin Yeşilinin Plazmadan Temizlenme Hızı ve Pitt Bakteriyemi Testinin Prognostik Değerinin Araştırılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Necdet Süt
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları
 • Ahmet Gürbüz
 • Hülya Sungurtekin
 • Melahat Gürbüz
 • İlknur Kaleli
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Uğur Göktaş
 • Görkem Yaman
 • Mustafa Kasım Karahocagil
 • Adnan Bilici
 • İsmail Katı
 • Mustafa Berktaş
 • Hayrettin Akdeniz
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Onko-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı
 • Sibel Temür
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni
 • Rabin Saba
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Yoğun Bakım Hastalarında Ateş-Hipotermi
 • S.Ferda Kahveci
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yoğun Bakım Hastalarında Derin Ven Trombozunun Tanı ve Tedavisi
 • Birgül Büyükkıdan Yelken
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Kritik Hastalık Anemisi
 • Melek Çelik
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Pediatrik Hastada Beslenme
 • Tolga F. Köroglu
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0
Travmatik Beyin Hasarli Hastarda Sedasyon ve Analjezi
 • Ayse Yildirim
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0
Kardiyopulmener Resüsitasyon Sonrasi Nörolojik Hastali Hasarli Hastalarda Yogun Bakim
 • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Status Epileptikus Hastalarinda Yogun Bakim
 • Mehmet Kizilkaya
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Myastenia Gravis Hastasinda Yogun Bakim
 • Murat Yilmaz
 • Melike Cengiz
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Guillain-Barre Hastasinda Yogun Bakim
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Septik Soklu Hastalarda Düsük Doz Hidrokortizon ve Fludrokortizon Killaniminin
 • Ahmet Can Senel
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Sepsisli hastalarda İndosiyanin yeşişinin plazmadan temizlenme hizi ve Pitt bakteriyemi testinin prognostik değerinin araştırması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Necdet Süt
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları
 • Ahmet Gürbüz
 • Hülya Sungurtekin
 • Melahat Gürbüz
 • İlknur Kaleli
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Uğur Göktaş
 • Görkem Yaman
 • Mustafa Kasım Karahocagil
 • Adnan Bilici
 • İsmail Katı
 • Mustafa Berktaş
 • Hayrettin Akdeniz
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Onku-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı
 • Sibel Temür
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni
 • Rabin Saba
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Evde Bakım Hastalarında Monitörizasyon
 • Gönül Tezcan Keles
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Evde Bakım Hastasının Transportu
 • Fikret Kutlu
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Nörolojik Hastalıklarda Noninvazif Ventilasyon
 • Yusuf Tunali
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yapay solunum uygulanan hastanın bakımı
 • Simru Tugrul
 • Berrin Tunali
J Turk Soc Intens Care 2002; 1: 37-41

Olgu Sunumu

Yogun Bakim Hastasina Multidisipliner Yaklasim
 • Mehmet Akif Yasar
J Turk Soc Intens Care 2003; 2: 0-0
Romatoid Artritli Hastada Akupunktur Uygulamasının Ölümcül Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit
 • Alkin Çolak
 • Dilek Memiş
 • Hüseyin Kandulu
 • Hüsamettin Top
 • Murat Kargı
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.05
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu
 • Zehra Baykal Tutal
 • Esra Özayar
 • İrfan Kenan
 • Münire Babayiğit
 • Mehmet Şirin Gökhaner
 • Eyüp Horasanlı
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42 DOI: 10.4274/tybdd.52244
Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Cahide Uğur Erol
 • Mehmet Akif Yaşar
 • Alp Akay
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45 DOI: 10.4274/tybdd.97269
Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu
 • Mehmet Akif Yazar
 • Aytuna Kuzucuoğlu
 • Mehmet Barış Açıkgöz
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46 DOI: 10.4274/tybdd.93063
Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Meltem Turkay
 • Tolga Totoz
 • Serdar Demirgan
 • Melahat Karatmanlı Erol
 • Ali Özalp
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90 DOI: 10.4274/tybdd.13008
Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Mehmet Ali Kopan
 • Alp Gurbet
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94 DOI: 10.4274/tybdd.41636
Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon
 • Ramazan Baldemir
 • Hatice Yağmurdur
 • Figen Leblebici
 • Bayazıt Dikmen
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 121-124 DOI: 10.4274/Tybdd.03522

Özgün Araştırma

Solunum Yetmezlikli Yoğun Bakım Hastalarında Fosfat Düzeyleri
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Necdet Süt
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.04
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz
 • Aynur Camkıran
 • Aycan Kundakçı
 • Coşkun Araz
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Hande Arslan
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.10
Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Özlem Çınar
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Aynur Camkıran
 • Nilüfer Bayraktar
 • Coşkun Araz
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.15
Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri
 • Coşkun Araz
 • Hakan Musa Ayas
 • Aynur Camkıran
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.38
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi
 • Esra Yüksel
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Ali Reşat Moral
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.51
Lif İçeren ve İçermeyen Enteral Ürünlerle Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm ve Gastrointestinal Komplikasyonların Karşılaştırılması
 • Cihan Sedat Aytünür
 • Namik Özcan
 • Ayse Özcan
 • Çetin Kaymak
 • Hülya Basar
 • Bektas Köse
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.10.08
Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Nursen Gürsoy
 • Çetin Kaymak
 • Ayşe Özcan
 • Namık Özcan
 • Turgut Çavuşoğlu
 • Mustafa Kotanoğlu
 • Hülya Basar
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.10.09
Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi
 • İbrahim Özkan Akıncı
 • Ahmet Başel
 • Altay Sencer
 • Yavuz Aras
 • Aydın Aydöseli
 • Serra Sencer
 • Candan Gürses
 • Günseli Orhun
 • Perihan Ergin Özcan
 • Lütfi Telci
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.33043
Yoğun Bakımda Nörolojik Hasta Grubunda Akut Böbrek Hasarı Sınıflaması
 • Canan Akıncı
 • Nahit Çakar
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.43153
Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri
 • Cafer Kaplan
 • Coşkun Araz
 • Selim Candan
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Ali Ayhan
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.205
Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu
 • Güneş Çobanoğlu Ercan
 • Hülya Özay
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
 • Serhan Çolakoğlu
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.201
Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Emine Dağlı
 • Ali Aydın Altunkan
 • Handan Birbiçer
 • Gülhan Orekeci Temel
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.08208
Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi
 • Sema Turan
 • İhsan Ayık
 • Candan Haytural
 • Dilan Akyurt
 • Berna Ergün
 • Soner Yavaş
 • Bülent Yamak
 • Özcan Erdemli
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.01
Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Erkan Hazıroğlu
 • Nedret Hacıferat
 • Güven Özkaya
 • Tijen Yılmazlar
 • Oya Kutlay
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.03
Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Görevlilerinin Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Murat Kargı
 • Necdet Süt
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.04
Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi
 • Numan Çoban
 • Kemalettin Koltka
 • Burcu Başaran
 • Semra Küçükgöncü
 • Emre Çamcı
 • Lütfi Telci
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 7-12 DOI: 10.4274/tybdd.02486
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Medine Karataş
 • Biray Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 13-24 DOI: 10.4274/tybdd.54254
Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Pınar Karagöz
 • Arzu Kefi
 • Pınar Erbay Dündar
 • Serpil Canan
 • Melek Çivi
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25 DOI: 10.4274/tybdd.30502
Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması
 • Hakan Tağrıkulu
 • Dilek Memiş
 • Mehmet Turan İnal
 • Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38 DOI: 10.4274/tybdd.30602
Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri
 • Zümrüt Ela Aslan
 • Evren Şentürk
 • Perihan Ergin Özcan
 • Günseli Orhun
 • Lütfi Telci
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36 DOI: 10.4274/tybdd.99608
Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarinin Degerlendirilmesi
 • Murat Bagci
 • Perihan Ergin Özcan
 • Evren Sentürk
 • Lütfi Telci
 • Nahit Çakar
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 45-50 DOI: 10.4274/tybdd.02886
Onkoloji Hastanesi Yogun Bakim Ünitesinde Kolistin Iliskili Nefrotoksisitenin Retrospektif Degerlendirilmesi
 • Mensure Kaya
 • Yeliz Irem Tunçel
 • Rukiye Neslihan Kuru
 • Saadet Mentes
 • Süheyla Ünver
 • Sabahat Çeken
 • Mustafa Ertek
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 51-56 DOI: 10.4274/tybdd.24633
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Mobilizasyon Uygulanması ve Erken Mobilizasyonun Hasta Hemodinamiğine Etkileri
 • Zerrin Özçelik
 • Neslihan Uçar
 • Dilek Yılmaz
 • Nuran Koç
 • Seda Banu Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 53-58 DOI: 10.4274/tybdd.62634
Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları
 • Mehmet Ali Erdoğan
 • Mustafa Said
 • Aydoğan Ülkü Özgül
 • Muharrem Uçar
 • Cemil Çolak
 • Ender Gedik
 • Türkan Togal
 • Mahmut Durmus
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59 DOI: 10.4274/Tybdd.35229
Yogun Bakima Hasta Transferinde Dogru Bilgilendiriliyor muyuz?
 • Münire Babayiğit
 • Zehra Baykal Tutal
 • Necla Dereli
 • Handan Güleç
 • Mustafa Alparslan Babayiğit
 • Eyüp Horasanlı
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 54-58 DOI: 10.4274/tybdd.62207
Onkoloji Hastanesi Yogun Bakim Ünitesinde Hemsirelerin Tükenmislik Sendromu
 • Yeliz Irem Tunçel
 • Mensure Kaya
 • Rukiye Neslihan Kuru
 • Saadet Mentes
 • Süheyla Ünver
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 57-62 DOI: 10.4274/tybdd.96168
Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • İpek Saadet Edipoğlu
 • Perihan Ergin Özcan
 • İbrahim Özkan Akıncı
 • Mesut Yornuk
 • Günseli Orhun
 • Evren Şentürk
 • Lütfü Telci
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63 DOI: 10.4274/Tybdd.35744
Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Çiğdem Erdal
 • Yusuf Tunalı
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Fatma Eren Akçıl
 • Ercüment Yentür
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 64-71 DOI: 10.4274/Tybdd.36855
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
 • Dilara Tüfek
 • Bilge Banu Taşdemir
 • Remziye Sıvacı
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71 DOI: 10.4274/tybdd.42243
Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi
 • İskender Kara
 • Savaş Altınsoy
 • Umut Gök
 • Ayhan Onur
 • Rıza Sarıbapıcçı
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74 DOI: 10.4274/tybdd.54154
Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi
 • Seda Duman
 • Yeter Kitiş
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 72-79 DOI: 10.4274/Tybdd.65365
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
 • Namigar Turgut
 • Aysel Ak
 • Erkan Ak
 • Nagihan Yakar
 • Nuri Yakar
 • Birsen Yılmaz
 • Burçin Cora
 • Tarkan Mıngır
 • İncila Ali
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76 DOI: 10.4274/tybdd.84755
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
 • Hakan Bayır
 • İsa Yıldız
 • Esra Koçoğlu
 • Adem Deniz Kurt
 • Hasan Koçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78 DOI: 10.4274/tybdd.51422
Travma Hastalarinin Yogun Bakima Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
 • Eren Yilmaz
 • Canan Bor
 • Mehmet Uyar
 • Kubilay Demirag
 • Ilkin Çankayali
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85 DOI: 10.4274/tybdd.02411
Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması
 • Onur Gündoğan
 • Canan Bor
 • Esra Akın Korhan
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 93-99 DOI: 10.4274/tybdd.95967
Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları
 • Serap Süzük
 • Çiğdem Edis
 • Arzu Çalık
 • Serpil Akdoğan
 • Selma Ünal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111 DOI: 10.4274/tybdd.77699
Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri
 • Emine Kol
 • Emine İlaslan
 • Serpil İnce
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 122-128 DOI: 10.4274/tybdd.97659

Derleme

Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.07
Yanik Hastalarinda Hemodinamik Monitorizasyon
 • Ahmet Cosar
 • Burak Eskin
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Yanik Hastalarinda Akut Böbrek Yetmezligi ve Renal Replasman Tedavisi
 • Burak Canver
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Yanik Hastalarinda Yara Bakimi
 • Orhan Çizmeci
 • Samet Vasfi Kuvat
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Pediatrik Yanik Hastalarinin Yogun Bakim Yönetimi
 • Ayse Ebru Sakallioglu Abali
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Yanık Hastalarında Beslenme
 • Cem Aydoğan
 • Yahya Ekici
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.12
Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi
 • Beliz Bilgili
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 33-39 DOI: 10.4274/Tybdd.33042
Yapi ve Fonksiyon: Ideal Hasta Bakiminda Yogun Bakim Ünitesi Planlanmasi
 • Jozef Kesecioglu
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 40-44 DOI: 10.4274/tybdd.77487
Kritik Hastalıkta Akut Beyin Disfonksiyonunun Monitörizasyonu
 • Günseli Orhun
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 47-53 DOI: 10.4274/tybdd.53825
Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Didem Onk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220

Orijinal Makale

Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım (Spritüal Bakım) Gereksinimleri
 • Esma Sülü Uğurlu
 • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 17-24 DOI: 10.4274/tybdd.43531
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Ayşe Barış
 • Mehmet Emin Bulut
 • Ahsen Öncül
 • Banu Bayraktar
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27 DOI: 10.4274/tybdd.55707
Yoğun Bakım Hastalarında Kapiller Kaçağı Engellemede HES ve GELATİN Solüsyonlarının İdrar Mikroalbumin Düzeyleri ile Değerlendirilmesi
 • Öznur Eroğlu Ermiş
 • Asu Özgültekin
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 25-32 DOI: 10.4274/Tybdd.14633

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler