Olgu Sunumu

Kalça, Göğüs, Ayak ve Sırtta Diffüz Lökositoklastik Vasküliti Olan Ölümcül Bir COVİD-19 Olgusu
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.26056
Yoğun Bakımda COVİD-19 Pnömonili Hastalarda Tosilizumab Kullanımı: Olgu Serisi
 • Berna Yılmaz
 • Büşra Ergut Sezer
 • Mustafa Günkaya
 • Lütfi Çağatay Onar
 • Fatih Sivri
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 61-66 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.19483
COVİD-19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Olgu Raporu
 • Nurel Ertürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Merve Özdoğan
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 165-171 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05706

Özgün Araştırma

APACHE II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’ın Kritik Coronavirüs 2019 (Covid-19) Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.2022.77598
Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ela Paksoy Şenol
 • Ebru Karakoç
 • Zeynep Göçerler
 • Osman Özcan Aydın
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30932
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri
 • Burcu Özdemir
 • Levent Özdemir
 • Mehmet Murat Çelik
 • Senem Urfalı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.98700
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Banu Terzi
 • Fatma Azizoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
 • Ömer Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438
Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli
 • İsa Kılıç
 • Handan Ankaralı
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Serhat Ünal
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.07088
Türkiye’nin Başkenti Ankara’da COVİD-19 Şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1,430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 14-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
COVİD-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 39-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199
COVİD-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gülen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823
COVİD-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
Ağır Pnömonili COVİD-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?
 • Rabia Sarı Küçük
 • Asime Ay
 • Esra Dağlı
 • Rabia Gülsüm Aydın
 • Namigar Turgut
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 71-80 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05025
Yoğun Bakımda HFNO ile Tedavi Edilen COVİD-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşe Müge Karcıoğlu
 • Hatice Zeynep Atlı
 • Oğuz Karcıoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 91-98 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.52244
Moderate ARDS’li COVİD-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Gülçin Hilal Alay
 • Kadir Bulut
 • Burcu İleri Fikri
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 108-116 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37450
Mechanical Ventilation in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome Phenotypes
 • Özgür Kömürcü
 • Sercan Küllaç
 • Abdurrahman Yılmaz
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 126-134 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30301
Yoğun Bakım Ünitesinde Konvelesan Plazma İnfüzyonunun COVİD-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerinde Etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Fethi Gül
 • Beliz Bilgili
 • Safiye Tuba Kaplan
 • Burçin Doruk Oktay
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 135-146 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63634
Pandemi Sürecinde Non-COVİD-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 148-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler