Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu
 • Gülay Eren
 • Oya Hergünsel
 • Zafer Çukurova
 • Yüksel Doğan
 • Osman Karakaya
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.37

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Döndü Genç Moralar
 • Ferhat Çengel
 • Zuhal Çavuş
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-7 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41736
Solunum Yetersizliği Olan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavideki Yeri
 • Döndü Genç Moralar
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Hüseyin Gökçenoğlu
 • Ayfer Kaya Gök
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 44-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30592

Editöre Mektup

Yüksek Doz İnotropik Desteğe Rağmen Refrakter Hipotansiyon: Olağandışı Bir Neden
 • Sunit Kumar Gupta
 • Mussavvir Agha
 • Ankur Sharma
 • Varuna Vyas
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 60-62 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.82621

Olgu Sunumu

Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Funda Gök
 • Alper Kılıçaslan
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 106-111 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler