Orijinal Makale

Travmatik Beyin Hasarli Hastarda Sedasyon ve Analjezi
 • Ayse Yildirim
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0

Olgu Sunumu

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu
 • Deniz Kamacı Şener
 • Özlem Taşkapılıoğlu
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Bahattin Hakyemez
 • Mustafa Bakar
 • Yakup Tomak
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.204

Özgün Araştırma

Posttravmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine karşı Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327

Orijinal Makale

Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Nurcan Kızılcık
 • Erhan Çelikoğlu
 • Taha Keleştemur
 • Özge Köner
 • Merih iş
 • Sevgi Bilgen
 • Ayçiçek Çeçen
 • Bayram Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38 DOI: 10.4274/tybdd.08870

Derleme

Levosimendan Subaraknoid Kanamada Tedavi Seçeneği Olabilir mi?
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 50-57 DOI: 10.4274/tybd.05025

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler