Orijinal Makale

Travmatik Beyin Hasarli Hastarda Sedasyon ve Analjezi
 • Ayse Yildirim
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0

Derleme

Erken Yönetim (Ilk Müdahale) ve Sivi Resüsitasyonu
 • Kaya Yorganci
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Travma ve Koagülasyon
 • Murat Yılmaz
 • Melike Cengiz
 • Yetkin Çeray
 • Atilla Ramazanoğlu
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.09.14
Yanık Hastalarında Beslenme
 • Cem Aydoğan
 • Yahya Ekici
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.10.12

Olgu Sunumu

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu
 • Ülkü Özgül
 • Ender Gedik
 • Mustafa Karakaplan
 • Elif Koç
 • Erdinç Koca
 • Türkan Toğal
 • Mehmet Özcan Ersoy
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.146
Nörojenik Akciğer Ödemi (Olgu Sunumu)
 • Funda Gümüş
 • Salih Mehmet Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Güneş Özlem Ülger
 • Gökhan Bostan
 • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.10.10
Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu
 • Deniz Kamacı Şener
 • Özlem Taşkapılıoğlu
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Bahattin Hakyemez
 • Mustafa Bakar
 • Yakup Tomak
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.204
Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
 • Ali Ahıskalıoğlu
 • Elif Oral Ahıskalıoğlu
 • Ahmet Murat Yayık
 • Ahmet Kacıroğlu
 • Bahadır Çiftçi
 • Nazım Doğan
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42 DOI: 10.4274/tybdd.97759
Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu
 • Canan Yılmaz
 • Derya Karasu
 • Seda Cansabuncu
 • Yılmaz Apaydın
 • Hasan Özal
 • Mine Aköz
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86 DOI: 10.4274/tybdd.46330
Serebral Tuz Kaybı Sendromu
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Eyüp Sabri Akagündüz
 • Aydın Fırıncıoğlu
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 105-109 DOI: 10.4274/tybdd.91300

Özgün Araştırma

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Emine Dağlı
 • Ali Aydın Altunkan
 • Handan Birbiçer
 • Gülhan Orekeci Temel
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.08208
Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi
 • İskender Kara
 • Savaş Altınsoy
 • Umut Gök
 • Ayhan Onur
 • Rıza Sarıbapıcçı
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74 DOI: 10.4274/tybdd.54154
Travma Hastalarinin Yogun Bakima Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
 • Eren Yilmaz
 • Canan Bor
 • Mehmet Uyar
 • Kubilay Demirag
 • Ilkin Çankayali
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85 DOI: 10.4274/tybdd.02411

Diğer

Kafa-Beyin Travması Tedavisinde Gelişmeler
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2002; 1: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler