Özgün Araştırma

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • İpek Saadet Edipoğlu
 • Perihan Ergin Özcan
 • İbrahim Özkan Akıncı
 • Mesut Yornuk
 • Günseli Orhun
 • Evren Şentürk
 • Lütfü Telci
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63 DOI: 10.4274/Tybdd.35744

Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Yoğun Bakım Hastalarında Gerçekleştirilen Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60362
COVİD-19 Pandemisinin COVİD ve COVİD Dışı Yoğun Bakımlarda Trakeostomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 119-126 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Trakeostomi ile Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Sari
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 181-188 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.96658

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi
 • Derya Karasu
 • Canan Yılmaz
 • Çağdaş Baytar
 • Gülsen Korfalı
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 83-87 DOI: 10.4274/tybd.73644

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler