Özgün Araştırma

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi
 • Şenay Canikli Adıgüzel
 • Arash Pirat
 • Suna Türkoğlu
 • Nilüfer Bayraktar
 • Özlem Özen
 • Müge Kaya
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27 DOI: 10.4274/tybdd.71501

Olgu Sunumu

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Cahide Uğur Erol
 • Mehmet Akif Yaşar
 • Alp Akay
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45 DOI: 10.4274/tybdd.97269
Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu
 • Bülent Güçyetmez
 • Aylin Ogan
 • Sevdinaz Rasimoğlu
 • Berrin Yalçın Güder
 • Evren Sentürk
 • İbrahim Bağçivan
 • Hande Aygün
 • Ali Mert
 • Lütfi Telci
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 43-46 DOI: 10.4274/Tybdd.21939
Nitrik Asit Inhalasyonu Sonrasi Gelisen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)
 • Gülay Kir
 • Gizem Avci
 • Bektas Akpolat
 • Leyla Veral
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105 DOI: 10.4274/tybdd.30592

Derleme

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
 • Mustafa Kemal Arslantaş
 • İsmail Cinel
 • Ali Günerli
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92 DOI: 10.4274/Tybdd.24085
Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Didem Onk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler