Orijinal Makale

Solunum Mekaniklerinin Monitörizasyonu
J Turk Soc Intens Care 2006; 4: 0-0
Akut Solunum Yetersizliğinde Noninvazif Vantilasyon
 • Müslüm Çiçek
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Kronik Solunum Yetersizliğinde Noninvazif Ventilasyon
 • Kubilay Demirag
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yapay solunum uygulanan hastanın bakımı
 • Simru Tugrul
 • Berrin Tunali
J Turk Soc Intens Care 2002; 1: 37-41

Özgün Araştırma

Solunum Yetmezlikli Yoğun Bakım Hastalarında Fosfat Düzeyleri
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Necdet Süt
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.04
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi
 • Esra Yüksel
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Ali Reşat Moral
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.51
Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • H. Dilek Mersin Özcanoğlu
 • Seval Ürkmez
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Yalım Dikmen
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.08.02

Olgu Sunumu

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı
 • Mustafa Said Aydoğan
 • M.Ali Erdoğan
 • Aytaç Yücel
 • Ülkü Özgül
 • Hüseyin Konur
 • Türkan Toğal
 • Mahmut Durmuş
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.111
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu
 • Armağan Böğürcü
 • Ali Ekinci
 • Murat Alyakut
 • Ali Berkant Avcı
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 118-120 DOI: 10.4274/Tybdd.58066

Derleme

“Weaning” de Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
 • Murat Ünsel
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 9-12 DOI: 10.4274/tybdd.92486
İnhalasyon Hasarı
 • Coskun Araz
 • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 37-45
Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
 • Mustafa Kemal Arslantaş
 • İsmail Cinel
 • Ali Günerli
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92 DOI: 10.4274/Tybdd.24085
Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
 • Didem Onk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220

Orijinal Makale

Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Adem Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33 DOI: 10.4274/tybdd.57070

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler