Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri
 • Coşkun Araz
 • Hakan Musa Ayas
 • Aynur Camkıran
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.38
Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Pınar Karagöz
 • Arzu Kefi
 • Pınar Erbay Dündar
 • Serpil Canan
 • Melek Çivi
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25 DOI: 10.4274/tybdd.30502
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Risk Faktörleri
 • Aycan Kundakçı
 • Özlem Özkalaycı
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Hande Arslan
 • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 25-35 DOI: 10.4274/tybdd.80299

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarını Etkileyen Temel Faktörler ve Hemşirelik Müdahalelerinin Etkileri
 • Selver Gökdemir
 • Manar Aslan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.37267
Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Post-operatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler
 • Arzu Karaveli
 • Asım Uslu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 18-23 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.54264
Yoğun Bakım Hastalarında Karın İçi Basınç Artışının ve İlgili Risk Faktörlerinin Araştırılması
 • Hüseyin Uğur
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 30-36 DOI: 10.4274/tybd.53244
COVİD-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 39-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199
Yoğun Bakımda Uzun Yatış: Etkileyen Faktörler ve Sağkalımın Retrospektif Analizi
 • Banu Çevik
 • Fatih Doğu Geyik
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 96-101 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.58561
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Yatış Süresi (≥90 Gün): Predispozan Faktörlerin ve Sonuçların Retrospektif Analizi
 • Ökkeş Hakan Miniksar
 • Hamit Sırrı Keten
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 184-191 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.58077
Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Aslı Çalışkan Uçkun
 • Hatice Bodur
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 190-196 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.15807
Sol Ventrikül Destek Cihazı Sonrası Akut Böbrek Hasarının İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Funda Atar
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Özgür Ersoy
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 202-211 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.57704

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler