Özgün Araştırma

COVİD-19 Pandemi Sürecindeki Psikolojik Sıkıntıların Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yeterliliklerine Etkisi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Çalışma
 • Gözde Yıldız Daş Geçim
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.40412
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Yoğun Bakım Hastalarında Gerçekleştirilen Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60362
Pandemi Süresince Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanların Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Öner
 • Sibel Büyükçoban
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.70298
SARS-CoV-2 ARDS Tedavisinde Yüzüstü Pozisyon Ne Kadar Süre Uygulanmalıdır?
 • Tuğba Yücel
 • Sinan Aşar
 • Canberk Çetinel
 • Aylin Parmaksız
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2024; 22: 74-82 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.47450
Yeni Tip 2019 COVID ve COVID Dışı Servislerde Çalışan Hekimlerde Anksiyetenin Değerlendirilmesi
 • Cem Erdoğan
 • Sibel Doğan
 • Rümeysa Çakmak
 • Oktay Olmusçelik
 • Deniz Kızılaslan
 • Bahadır Çiftçi
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 87-94 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.02419
COVİD-19 Pandemisinin COVİD ve COVİD Dışı Yoğun Bakımlarda Trakeostomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 119-126 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Pandemi Sürecinde Non-COVİD-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 148-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 171-180 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Fatma Azizoğlu
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 280-287 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler