Özgün Araştırma

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Risk Faktörleri
  • Aycan Kundakçı
  • Özlem Özkalaycı
  • Pınar Zeyneloğlu
  • Hande Arslan
  • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 25-35 DOI: 10.4274/tybdd.80299

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların 3 Yıllık Sürveyans Sonuçları
  • Merve Sefa Sayar
  • Esma Eroğlu
  • Dilek Bulut
  • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 186-192 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler