Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması
 • Şule Özbilgin
 • Kubilay Demirağ
 • Asuman Sargın
 • Mehmet Uyar
 • Ali Reşat Moral
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.02
Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi
 • Elif Çopuroğlu
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Seval Ürkmez
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.17
Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Hülya Yiğit Özay
 • Elif Bombacı
 • Güneş Çobanoğlu Ercan
 • Serhan Çolakoğlu
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.30074
Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu
 • Güneş Çobanoğlu Ercan
 • Hülya Özay
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
 • Serhan Çolakoğlu
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.201
Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Pınar Karagöz
 • Arzu Kefi
 • Pınar Erbay Dündar
 • Serpil Canan
 • Melek Çivi
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25 DOI: 10.4274/tybdd.30502
Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması
 • Hakan Tağrıkulu
 • Dilek Memiş
 • Mehmet Turan İnal
 • Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38 DOI: 10.4274/tybdd.30602
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İntoksikasyon Hastalarının Retrospektif İncelemesi
 • Dilara Tüfek
 • Bilge Banu Taşdemir
 • Remziye Sıvacı
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 67-71 DOI: 10.4274/tybdd.42243
Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi
 • İskender Kara
 • Savaş Altınsoy
 • Umut Gök
 • Ayhan Onur
 • Rıza Sarıbapıcçı
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74 DOI: 10.4274/tybdd.54154
Travma Hastalarinin Yogun Bakima Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
 • Eren Yilmaz
 • Canan Bor
 • Mehmet Uyar
 • Kubilay Demirag
 • Ilkin Çankayali
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85 DOI: 10.4274/tybdd.02411

Özgün Araştırma

Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli
 • İsa Kılıç
 • Handan Ankaralı
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Serhat Ünal
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.07088
İleri Yaş Kalça Kırığı Hastalarında Preoperatif Prognostik Beslenme İndeksinin Postoperatif Mortaliteyle İlişkisi
 • Nur Canbolat
 • Dilan Büyük
 • İlhan Sulejmani
 • Yavuz Sağlam
 • Demet Altun
 • Hayati Durmaz
 • Mehmet I. Buget
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 7-13 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.62634
Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gülbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 9-16 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Yoğun Bakımda İzlenen Boğulma Olgularında Sonlanımı Etkileyen Parametreler: Sekiz Yıllık Retrospektif Hasta Verileri
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Özgür Kömürcü
 • İlkay Koray Bayrak
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 13-20 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.34735
Türkiye’nin Başkenti Ankara’da COVİD-19 Şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1,430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 14-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
Genel Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hematolojik Maligniteli Hastaların Değerlendirilmesi - Özelleşmiş Hematolojik YBÜ Olmalı mı?
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Boran Yavuz
 • Bişar Ergün
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Bilgin Cömert
 • Ali Necati Gökmen
 • İnci Alacacıoğlu
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 16-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38358
Yoğun Bakımda Trakeotomi: Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve Prognoz
 • Hülya Kırca
 • Özlem Çakın
 • Melike Cengiz
 • Murat Yılmaz
 • Atilla Ramazanoğlu
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 17-25 DOI: 10.4274/tybd.03064
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Arslan Tolunay
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 17-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Travma Hastalarında 30 Günlük Mortalite Sonuçları: Üç Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
 • Mehmet Akif Yazar
 • Zehra Sarıkuş
 • Eyüp Horasanlı
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 18-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.75437
Asit-baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler mi?
 • Furkan Tontu
 • Sinan Aşar
 • Beyza Ören Bilgin
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Kübra Arslan Tontu
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 25-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.83007
Adjuvan Tedavilerin COVID-19 Pozitif Yoğun Bakım Hastaların Morbidite ve Mortalitelerine Etkisi
 • Abdullah Özdemir
 • Başar Erdivanlı
 • Asiye Özdemir
 • Hızır Kazdal
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.03511
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi ve Pnömoni Şiddet İndeksinin Mortalite ile İlişkisi
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-41 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.87587
Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Başar Erdivanlı
 • Hızır Kazdal
 • Abdullah Özdemir
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Asiye Özdemir
 • İlkay Bahçeci
 • Şule Batcık
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914
Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Kritik Hastalarda mNUTRIC Skor ile 28 Günlük Mortalite Arasındaki İlişki
 • Beliz Bilgili
 • Murat Haliloğlu
 • İsmet Sayan
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 38-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30922
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavisi Yapılan Travma Hastalarının Değerlendirilmesi: İstanbul İli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
 • Naime Yalçın
 • Ebru Kaya
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 41-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.20591
COVİD-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gülen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823
Koronavirüs Hastalığı-2019 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kritik Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Osman Uzundere
 • Cem Kıvılcım Kaçar
 • Meral Erdal Erbatur
 • Mehmet Salih Gül
 • Mesut Akgündüz
 • Zeki Korhan
 • Ömer Can
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 54-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20082
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Fatma Kılıç
 • Onur Özalp
 • Hande Arslan
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Arash Pirat
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 58-63 DOI: 10.4274/tybd.73636
Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite
 • Yavuz Orak
 • Şehnaz Pelin Tanır
 • Hatice Tuğba Güngör
 • Sondemet Çetin
 • Filiz Orak
 • Fatih Mehmet Yazar
 • Ömer Faruk Boran
 • Adem Doğaner
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.70894
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albümin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-72 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167
COVİD-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
COVİD-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
 • Özlem Öner
 • Begüm Ergan
 • Mehmet Çağatay Gürkök
 • Murat Küçük
 • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
 • Erdem Yaka
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 74-82 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.92905
Yoğun Bakım Ünitesi’nde Takip Edilen Dört Yıllık Akut İntoksikasyon Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Hüseyin Yıldız
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 75-81 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.04834
Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma
 • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
 • Funda Gümüş Özcan
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 82-89 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.30074
Yoğun Bakımda HFNO ile Tedavi Edilen COVİD-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşe Müge Karcıoğlu
 • Hatice Zeynep Atlı
 • Oğuz Karcıoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 91-98 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.52244
Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Kritik COVID-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerine Tahmin Değeri
 • Elif Bombacı
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
 • Ömer Aydıner
 • Fulya Ciyiltepe
 • Ayten Saraçoğlu
 • Ebru Dülger İliş
 • Recep Demirhan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 99-107 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68552
APACHE-II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’nin Kritik Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 100-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.77598
COVID-19 ARDS ve Ağır COVID Pnömonisi Hastalarında Favipiravir Mortaliteyi Azaltır Mı?
 • Khin Zar Li Aung
 • Rabia Yılmaz
 • Ezgi Güngördü
 • Sinan Aşar
 • Yasemin Tekdos Şeker
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 102-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.04706
Moderate ARDS’li COVİD-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Gülçin Hilal Alay
 • Kadir Bulut
 • Burcu İleri Fikri
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 108-116 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37450
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 124-131 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Büyüme Faktörü 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 132-137 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Yoğun Bakım Ünitesinde Konvelesan Plazma İnfüzyonunun COVİD-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerinde Etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Fethi Gül
 • Beliz Bilgili
 • Safiye Tuba Kaplan
 • Burçin Doruk Oktay
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 135-146 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63634
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Esma Adıyaman
 • Murat Emre Tokur
 • Zehra Mermi Bal
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 146-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.82905
Pandemi Sürecinde Non-COVİD-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 148-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volüm Eşiklerinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
 • Esra Çankaya
 • Sertaç Çankaya
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 158-166 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.39974
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVİD-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-arteriyel Oksijen Gradyanı ve Mortalitenin Değerlendirilmesi
 • Fatih Sargın
 • Anıl Kuvandık
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 190-195 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37929
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Türktan
 • Refika Kılıçkaya
 • Murat Gündüz
 • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 197-203 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multitravmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 207-213 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopik Örneklemenin Tedavi Değişimi ve Prognoza Etkisi
 • Yasin Levent Uğur
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gokmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 214-219 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.60783
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Zamanının Hasta Prognozu Üzerine Etkisi: Mesai İçi ve Mesai Dışı Yatışlar
 • Yeliz Bilir
 • Fulya Ciyiltepe
 • Dilara Çopur
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 228-233 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.99705

Orijinal Makale

Zehirlenme Olgularında Acil Servisten Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Süresinin Sonuçlara Etkisi
 • Almila Gülsün Pamuk
 • Aysun Ankay Yılbaş
 • Murat İzgi
 • Seda Banu Akıncı
 • Ülkü Aypar
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 1-5 DOI: 10.4274/Tybdd.02996

Olgu Sunumu

Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımla Tedavi Edilen, Mortalitesi Yüksek Bir Olgu: Meningokoksik Menenjit
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
 • Davut Aydın
 • Fatma Ülger
 • Şaban Esen
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 44-49 DOI: 10.4274/tybd.09327

Özgün Araştırma

Akut Böbrek Hasarında Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ile Mortalite İlişkisi
 • Selda Kayaaltı
 • Ömer Kayaaltı
 • Bekir Hakan Aksebzeci
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 101-108 DOI: 10.4274/tybd.86158

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler