Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
  • Leyla Kazancıoğlu
  • Başar Erdivanlı
  • Hızır Kazdal
  • Abdullah Özdemir
  • Tolga Koyuncu
  • Ayşe Hızal
  • Asiye Özdemir
  • İlkay Bahçeci
  • Şule Batcık
  • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler