Özgün Araştırma

COVID-19 ile Enfekte Gebelerin Sağkalımını Etkileyen Faktörler ve İlk ECMO Sonuçlarımız
 • Selda Tekin
 • Esra Adıyeke
 • Elif Erdoğan Öngel
 • Nurten Bakan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.41275
COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gülen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Türktan
 • Refika Kılıçkaya
 • Murat Gündüz
 • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 197-203 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Ömer Demir
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 254-262 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438

Özgün Araştırma

Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gebelerde Zehirlenmelerin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ahmet Küçük
 • Evren Büyükfirat
 • Tekin Bilgiç
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 106-110 DOI: 10.4274/Tybdd.72691

Diğer

Beyin Ölümü Tanısında Özel Durumlar
 • Kerem Erkalp
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 18-21 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.27122

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler