Özgün Araştırma

COVİD-19 Kritik Hastalarında Yoğun Bakım Mortalitesini Öngörmede Enflamasyon İndekslerinin Rolü
 • Akif Demirel
 • Ökkeş Hakan Miniksar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.82621
COVID-19 ile Enfekte Gebelerin Sağkalımını Etkileyen Faktörler ve İlk ECMO Sonuçlarımız
 • Selda Tekin
 • Esra Adıyeke
 • Elif Erdoğan Öngel
 • Nurten Bakan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.41275
Tocilizumab Alan COVİD-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyon ve Ko-enfeksiyon
 • Çağla Erdoğan
 • Metin Kılınç
 • Beyza Şahin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.59354
COVİD-19 Pandemi Sürecindeki Psikolojik Sıkıntıların Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yeterliliklerine Etkisi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Çalışma
 • Gözde Yıldız Daş Geçim
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.40412
COVİD-19 Hastalarında Mekanik Ventilasyon, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış ve Mortalite Tahmini: Yedi Farklı Skorlama Sisteminin Karşılaştırılması
 • Tuba İlgar
 • Sudem Mahmutoğlu Çolak
 • Kübra Akyüz
 • Gülsün Çakır Odabaş
 • Süleyman Koç
 • Aybegüm Özsahin
 • Ayça Telatar
 • Özcan Yavaşi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.09327
COVİD-19 Sepsisi Farklı Bir Sepsis Fenotipi Olabilir mi? Benzerlikleri ve Farklılıkları ile COVİD-19 Pnömosepsisi
 • Özlem Melike Ekşi
 • Zafer Çukurova
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Yaser Pektaş
 • Gülsüm Oya Hergünsel
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.27146
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Yoğun Bakım Hastalarında Gerçekleştirilen Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60362
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Kritik COVID-19 Hastalarında Tocilizumab Tedavisinin Etkinliği
 • Reşit Saruhan
 • Osman Uzundere
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.28199
COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesi Kabulündeki Antitrombin Seviyelerinin Prognostik Önemi
 • İlkay Anaklı
 • Mert Canbaz
 • Özlem Polat
 • Yıldırım Özdemir
 • Perihan Ergin Özcan
 • Günseli Orhun
 • Mine Sezgin
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.34654
Şiddetli ve Kritik COVİD-19 Hastalarında Konvelesan Plazma Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Özhan Özcan
 • İlkin Çankayalı
 • Ajda Turhan
 • Mehmet Sezai Taşbakan
 • Hüseyin Aytaç Erdem
 • Pervin Korkmaz
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
 • Tansu Yamazhan
 • Yeşim Aydınok
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.58815
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarının Yatış Sürecindeki Laboratuvar Değerlerinin Taburculuk Sonrası Semptomları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • İnci Vetem Karagülle
 • İsmail Kerem Gelir
 • Birgül Büyükkıdan Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.03360
Standart Protokol ile Tedavi Edilen COVID-19 Pnömonisi Hastaları: Beş Yoğun Bakım Ünitesinin Gözlemsel Sonuçları
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Orkhan Mammadov
 • Lerzan Dogan
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Sevdinaz Rasimoğlu
 • Ararso Kedir Jima
 • Aylin İlksöz
 • Duygu Emine Güdük
 • Emir Kılınç
 • Seher İrem Kıran
 • Merve Şeker
 • Rehile Zengin
 • Ayşe Sesin Kocagöz
 • Mustafa Şener Yıldırım
 • Şaban Selçuk Dinçer
 • Fatma Elif Gülek
 • İbrahim Dikmen
 • Filiz Tüzüner
 • Murathan Yazıcı
 • Serkan Ünsal
 • Taner Ljama
 • İsmail Demirel
 • Işıl Köylüoğlu
 • Aykut Ayyıldız
 • Işıl Kesimci
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Canan Akıncı
 • Vildan Ersöz
 • Meltem Eren
 • Nilüfer Çeltik
 • Achmet Ali
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 1-13 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57441
Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Döndü Genç Moralar
 • Ferhat Çengel
 • Zuhal Çavuş
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-7 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41736
Sedatif, Analjezik ve Anestezik İlaçların SARSCoV- 2, ACE-2 ve SARS-CoV-2- ACE-2 Kompleksi ile Etkileşimlerinin Moleküler Yerleştirme Yöntemiyle Araştırılması
 • Evren Büyükfırat
 • Mustafa Durgun
 • Nuri Yorulmaz
 • İsmail Koyuncu
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ataman Gonel
 • Veli Fahri Pehlivan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 8-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.69885
COVID-19 Hastalarında Cinsiyetin Enflamatuvar Belirteçlere Etkisi
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Gülçin Hilal Alay
 • Emre Çeliksoy
 • Verda Tuna
 • Günseli Orhun
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
 • Arif Atahan Çağatay
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 14-21 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.29292
Türkiye’nin Başkenti Ankara’da COVİD-19 Şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1,430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 14-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
COVID-19 Salgını için Türkiye’de Nisan Ayı Sonuna Kadar İhtiyaç Duyulan Yoğun Bakım Yatak Sayısı ve Hastane Kapasitesinin Dolaylı Tahmini
 • Handan Ankaralı
 • Seyit Ankaralı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 22-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.68077
Koronavirüs Hastalığı-2019’un Erken Döneminde Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Çalışanlarının Bilgi Düzeyi: Türkiye’den Kesitsel Anket
 • Canan Yılmaz
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Filiz Ata
 • Halil Erkan Sayan
 • Ümran Karaca
 • Sami Yılmaz
 • Çağdaş Baytar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 24-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.46855
Adjuvan Tedavilerin COVID-19 Pozitif Yoğun Bakım Hastaların Morbidite ve Mortalitelerine Etkisi
 • Abdullah Özdemir
 • Başar Erdivanlı
 • Asiye Özdemir
 • Hızır Kazdal
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.03511
Pandemi Süresince Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanların Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Öner
 • Sibel Büyükçoban
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.70298
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi ve Pnömoni Şiddet İndeksinin Mortalite ile İlişkisi
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-41 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.87587
Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Başar Erdivanlı
 • Hızır Kazdal
 • Abdullah Özdemir
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Asiye Özdemir
 • İlkay Bahçeci
 • Şule Batcık
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914
Kritik COVID-19 Hastalarında İL-6 Düzeyleri ve Diğer Enflamatuvar Parametreler ile Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Tutulum Skorları Arasında Korelasyon Var Mıdır?
 • Abdulhalim Karayel
 • Asu Özgültekin
 • Buket Yağcı
 • Ahmet Sari
 • Yelda Balık
 • Sebahat Aksaray
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 39-45 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.96168
COVİD-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 39-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199
Solunum Yetersizliği Olan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavideki Yeri
 • Döndü Genç Moralar
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Hüseyin Gökçenoğlu
 • Ayfer Kaya Gök
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 44-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30592
COVİD-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gülen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823
Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli
 • İsa Kılıç
 • Handan Ankaralı
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Serhat Ünal
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
J Turk Soc Intens Care 2024; 22: 50-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.07088
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albümin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-72 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167
COVİD-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
Ağır Pnömonili COVİD-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?
 • Rabia Sarı Küçük
 • Asime Ay
 • Esra Dağlı
 • Rabia Gülsüm Aydın
 • Namigar Turgut
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 71-80 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05025
Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Başarıyla Ekstübe Edilen COVID-19 ARDS Hastalarının Retrospektif Analizi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Perihan Ergin Özcan
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Verda Tuna
 • Emre Çeliksoy
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 73-80 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20982
COVİD-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
 • Özlem Öner
 • Begüm Ergan
 • Mehmet Çağatay Gürkök
 • Murat Küçük
 • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
 • Erdem Yaka
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 74-82 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.92905
SARS-CoV-2 ARDS Tedavisinde Yüzüstü Pozisyon Ne Kadar Süre Uygulanmalıdır?
 • Tuğba Yücel
 • Sinan Aşar
 • Canberk Çetinel
 • Aylin Parmaksız
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2024; 22: 74-82 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.47450
Kritik Hastalarda Koronavirüs Hastalığı-2019 İlişkili Bilinç Bozukluğunun Potansiyel Prognostik Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Lerzan Doğan
 • Nazire Afşar
 • Dilaver Kaya
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Orkhan Mammadov
 • Canan Akıncı
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Filiz Tüzüner
 • Fatma Elif Gülek
 • Simten Demirel Kaya
 • Bülent Güçyetmez
 • Alp Dinçer
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 81-86 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44227
COVİD-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile İlişkisi
 • Bişar Ergün
 • Naciye Sinem Gezer
 • Murat Küçük
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Muhittin Demir
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gökmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 83-92 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35119
Yeni Tip 2019 COVID ve COVID Dışı Servislerde Çalışan Hekimlerde Anksiyetenin Değerlendirilmesi
 • Cem Erdoğan
 • Sibel Doğan
 • Rümeysa Çakmak
 • Oktay Olmusçelik
 • Deniz Kızılaslan
 • Bahadır Çiftçi
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 87-94 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.02419
Yoğun Bakımda HFNO ile Tedavi Edilen COVİD-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşe Müge Karcıoğlu
 • Hatice Zeynep Atlı
 • Oğuz Karcıoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 91-98 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.52244
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Pnömotoraks ve Subkütan Amfizem Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Burcu Öksüz Güngör
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Olcay Ayçiçek
 • Atila Türkyılmaz
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 95-101 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30316
Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Kritik COVID-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerine Tahmin Değeri
 • Elif Bombacı
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
 • Ömer Aydıner
 • Fulya Ciyiltepe
 • Ayten Saraçoğlu
 • Ebru Dülger İliş
 • Recep Demirhan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 99-107 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68552
APACHE-II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’nin Kritik Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 100-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.77598
COVID-19 ARDS ve Ağır COVID Pnömonisi Hastalarında Favipiravir Mortaliteyi Azaltır Mı?
 • Khin Zar Li Aung
 • Rabia Yılmaz
 • Ezgi Güngördü
 • Sinan Aşar
 • Yasemin Tekdos Şeker
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 102-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.04706
Moderate ARDS’li COVİD-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Gülçin Hilal Alay
 • Kadir Bulut
 • Burcu İleri Fikri
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 108-116 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37450
COVİD-19 Pandemisinin COVİD ve COVİD Dışı Yoğun Bakımlarda Trakeostomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 119-126 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Mechanical Ventilation in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome Phenotypes
 • Özgür Kömürcü
 • Sercan Küllaç
 • Abdurrahman Yılmaz
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 126-134 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30301
Yoğun Bakım Ünitesinde Konvelesan Plazma İnfüzyonunun COVİD-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerinde Etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Fethi Gül
 • Beliz Bilgili
 • Safiye Tuba Kaplan
 • Burçin Doruk Oktay
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 135-146 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63634
Pandemi Sürecinde Non-COVİD-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 148-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 171-180 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ela Paksoy Şenol
 • Ebru Karakoç
 • Zeynep Göçerler
 • Osman Özcan Aydın
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 181-189 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30932
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVİD-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-arteriyel Oksijen Gradyanı ve Mortalitenin Değerlendirilmesi
 • Fatih Sargın
 • Anıl Kuvandık
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 190-195 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37929
Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri
 • Burcu Özdemir
 • Levent Özdemir
 • Mehmet Murat Çelik
 • Senem Urfalı
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 196-201 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.98700
Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Yetmezliği Olan COVİD-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Nazal Kanül ve İnvaziv Olmayan Ventilasyon Yoluyla Oksijen Tedavisinin Sıralı Uygulanması: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma
 • Cem Erdoğan
 • Bahadır Çiftçi
 • Deniz Kızılaslan
 • Erkan Cem Çelik
 • Işılay Ayar
 • Tamara Buruk Topgül
 • Selçuk Alver
 • Yavuz Demiraran
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 220-227 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.09825
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Ömer Demir
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 254-262 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Fatma Azizoğlu
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 280-287 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565

Olgu Sunumu

COVID-19 Pnömonisinde Görülen Spontan Hemopneumotoraks
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Bektaş Akpolat
 • Zuhal Çavuş
 • Döndü Genç Moralar
 • Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 46-49 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47966
COVID-19 ve Uyanık Pron Pozisyon
 • Fisun Özbilen
 • Ali Aydın Altunkan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 50-56 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.51422
Yoğun Bakımda COVID-19 Seyrinde Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Olgu: Olgu Sunumu
 • Tümay Çakır
 • Canan Gürsoy
 • Nuray Topçuoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 57-60 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.80299
Yoğun Bakımda COVİD-19 Pnömonili Hastalarda Tosilizumab Kullanımı: Olgu Serisi
 • Berna Yılmaz
 • Büşra Ergut Sezer
 • Mustafa Günkaya
 • Lütfi Çağatay Onar
 • Fatih Sivri
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 61-66 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.19483
Koronavirüs Hastalığı-2019 Aşısı Sonrası Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
 • Anıl Kuvandık
 • Ecenur Özcan
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 61-64 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.91885
COVID-19 Ayırıcı Tanısı Olarak Yetişkinlerde İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu
 • Lerzan Doğan
 • Canan Akıncı
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Rehile Zengin
 • Orkhan Mammadov
 • Aylin İlksoz
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Meltem Yonca Eren
 • Nazire Afsar
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 90-93 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.62207
Kalça, Göğüs, Ayak ve Sırtta Diffüz Lökositoklastik Vasküliti Olan Ölümcül Bir COVİD-19 Olgusu
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 140-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.26056
Toksik Epidermal Nekroliz ve Koronavirüs Hastalığı-2019’un Birlikte Seyrettiği Bir Hastanın Eş Zamanlı Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
 • Banu Çevik
 • Macit Ordu
 • Elif Bombacı
 • Sezer Yakupoğlu
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 141-143 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.43153
Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastasında Tosiluzumab Kullanımı Sonrası Gelişen Cedecea Davisae Bakteriyemisi
 • İrem Akın Şen
 • Cem Şen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 148-151 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.46330
COVİD-19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Olgu Raporu
 • Nurel Ertürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Merve Özdoğan
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 165-171 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05706
HSV ve SARS-CoV-2 Ensefaliti “Veya Bir Deniz Dolusu Sıkıntıya Karşı Silahları Kuşanmak (W. Shakespeare)”
 • Reyhan Akkurt
 • Ebru Karakoç
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 313-317 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.68725

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler