Özgün Araştırma

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması
 • Hicran Gündoğdu
 • Perihan E. Özcan
 • Lütfi Telci
 • İ. Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.09

Olgu Sunumu

Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu
 • Bülent Güçyetmez
 • Aylin Ogan
 • Sevdinaz Rasimoğlu
 • Berrin Yalçın Güder
 • Evren Sentürk
 • İbrahim Bağçivan
 • Hande Aygün
 • Ali Mert
 • Lütfi Telci
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 43-46 DOI: 10.4274/Tybdd.21939
Nitrik Asit Inhalasyonu Sonrasi Gelisen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)
 • Gülay Kir
 • Gizem Avci
 • Bektas Akpolat
 • Leyla Veral
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105 DOI: 10.4274/tybdd.30592

Derleme

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
 • Mustafa Kemal Arslantaş
 • İsmail Cinel
 • Ali Günerli
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92 DOI: 10.4274/Tybdd.24085

Olgu Sunumu

Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Funda Gök
 • Alper Kılıçaslan
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 106-111 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15013
COVİD-19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Olgu Raporu
 • Nurel Ertürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Merve Özdoğan
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 165-171 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05706
Ateşli Silahla Toraks Yaralanması Sonrası Yelken Göğüs ve ARDS Gelişen Hastada Veno-venöz ECMO Kullanımı
 • Osman Uzundere
 • Cem Kıvılcım Kaçar
 • Abdulkadir Yektaş
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 215-220 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.31032

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler