Cilt 19, Sayı 2

Haziran 2021
(4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Tele-Yoğun Bakım ve Türkiye’deki Mevcut Durum, Fırsatlar, Kısıtlamalar
 • Yasin Levent Uğur
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 54-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96530

Özgün Araştırma

Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite
 • Yavuz Orak
 • Şehnaz Pelin Tanır
 • Hatice Tuğba Güngör
 • Sondemet Çetin
 • Filiz Orak
 • Fatih Mehmet Yazar
 • Ömer Faruk Boran
 • Adem Doğaner
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.70894
Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi
 • Yücel Duman
 • Mehmet Sait Tekerekoğlu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 71-75 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47965
Yoğun Bakım Ünitesi-Saygı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Özlem İbrahimoğlu
 • Sevinç Mersin
 • Eda Akyol
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 76-81 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.81300
Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma
 • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
 • Funda Gümüş Özcan
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 82-89 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.30074

Olgu Sunumu

COVID-19 Ayırıcı Tanısı Olarak Yetişkinlerde İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu
 • Lerzan Doğan
 • Canan Akıncı
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Hande Simten Demirel Kaya
 • Rehile Zengin
 • Orkhan Mammadov
 • Aylin İlksoz
 • İlkay Kısa Özdemir
 • Meltem Yonca Eren
 • Nazire Afsar
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 90-93 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.62207
Yoğun Bakımda Takibi Gerektiren Üç Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu ve Literatür Taraması
 • İrem Akın Şen
 • Metin Kılınç
 • Cem Şen
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 94-97 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.18480
Septik Şok ve Akut Böbrek Hasarı Olan Böbrek Nakil Alıcısında Yeni Bir Terapötik Yaklaşım: Bir Olgu ile
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Beyza Meltem Yurtsever
 • Ender Gedik
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Mehmet Haberal
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 98-104 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.52297

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler