Cilt 18, Sayı 3

Eylül 2020
(4) Özgün Araştırma, (1) Editöre Mektup, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Beklenen Ölüm
 • Lütfi Telci
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 115-121 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.06641

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Kullandığımız Tidal Volümler Koruyucu Akciğer Ventilasyonuna Uygun mu? Eğitim ile Uygunluk Sağlanabilir mi?
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Halil Erkan Sayan
 • Murad Kaya
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 122-128 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43434
Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolünün Mikroaspirasyon ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimine Etkisi: Sistematik İnceleme
 • Özlem Soyer
 • Meryem Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 129-138 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25582
Kritik Hastalarda Standart ve Diyabete Özgü Beslenme Ürünlerinin, Sıkı Kan Şekeri Kontrolü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Deniz Kızılaslan
 • Seval Ürkmez
 • Yalım Dikmen
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 139-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.66588
Endotrakeal Tüp Kaf Basınç Kontrol Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
 • Özlem Soyer
 • Pakize Özyürek
 • Meryem Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 146-154 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.49389

Olgu Sunumu

Yoğun Bakımda Terapötik Plazmaferez Uygulanan Bir Tiroid Fırtınası Olgusu
 • Aytül Coşar Ertem
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • Simge Yıldız
 • Ferda Şöhret Kahveci
 • Nermin Kelebek
 • Remzi İşçimen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 155-159 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.44153
Travma İlişkili Okülomotor Sinir Hasarı: Olgu Sunumu
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Osman Şahin
 • Ruslan Gasimov
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 160-163 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.76486
Ketiapin Kullanımı Sonrası Kolaylaşmış Weaning: Olgu Sunumu
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Emin Tunç Demir
 • Ahmet Şenol Uyar
 • İsmail Arslan
 • Poyraz Bozkurtlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 164-167 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.88598

Editöre Mektup

Çocuklarda Nadir Bir İnme Nedeni; İnternal Karotis Arter Diseksiyonu
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 168-170 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.40427

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler