Cilt 13, Sayı 2

Ağustos 2015
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu
 • Mustafa Kemal Arşlantas
 • Gülbin Töre Altun
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 49-56 DOI: 10.4274/tybdd.85547

Özgün Araştırma

Tek Merkez Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri: Altı Yıllık Olgu Verisi
 • Mehtap Selçuk
 • Nahit Çakar
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 57-61 DOI: 10.4274/tybdd.72692
Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634
Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi
 • İskender Kara
 • Savaş Altınsoy
 • Umut Gök
 • Ayhan Onur
 • Rıza Sarıbapıcçı
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74 DOI: 10.4274/tybdd.54154
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
 • Hakan Bayır
 • İsa Yıldız
 • Esra Koçoğlu
 • Adem Deniz Kurt
 • Hasan Koçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78 DOI: 10.4274/tybdd.51422

Olgu Sunumu

Yüksek Doz SSRI Alımına Bağlı Gelişen Serotonin Sendromu
 • Yavuz Orak
 • Sevgi Akbulut
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 79-82 DOI: 10.4274/tybdd.46855
Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu
 • Canan Yılmaz
 • Derya Karasu
 • Seda Cansabuncu
 • Yılmaz Apaydın
 • Hasan Özal
 • Mine Aköz
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86 DOI: 10.4274/tybdd.46330
Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Meltem Turkay
 • Tolga Totoz
 • Serdar Demirgan
 • Melahat Karatmanlı Erol
 • Ali Özalp
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90 DOI: 10.4274/tybdd.13008
Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Mehmet Ali Kopan
 • Alp Gurbet
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94 DOI: 10.4274/tybdd.41636

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler