Cilt 13, Sayı 1

Nisan 2015
(1) Kısa Yorum, (1) Derleme, (3) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Poster Sunumları, (1) Dizin

Kapak

Kapak Sayfası


Poster Sunumları

Poster Bildiriler
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 0-0

Kısa Yorum

Septik Şokta Yeni Transfüzyon Eşiği 9 g/dL yerine 7 g/dL mi olacak?
 • Melek Tulunay
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 1-4 DOI: 10.4274/tybdd.41736

Derleme

Abdominal Kompartman Sendromu
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 5-15 DOI: 10.4274/tybdd.47965

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Pınar Karagöz
 • Arzu Kefi
 • Pınar Erbay Dündar
 • Serpil Canan
 • Melek Çivi
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25 DOI: 10.4274/tybdd.30502
Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu
 • Zehra Esin Gencer
 • Özlenen Özkan
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 26-30 DOI: 10.4274/tybdd.81300
Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri
 • Zümrüt Ela Aslan
 • Evren Şentürk
 • Perihan Ergin Özcan
 • Günseli Orhun
 • Lütfi Telci
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36 DOI: 10.4274/tybdd.99608

Olgu Sunumu

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Cahide Uğur Erol
 • Mehmet Akif Yaşar
 • Alp Akay
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45 DOI: 10.4274/tybdd.97269
Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu
 • Murat Yaşar Özkalkanlı
 • Fulya Yılmaz Duran
 • Günay Yıldız
 • Orhan Kılıç
 • Onur Okur
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tybdd.46220

Dizin

Dizin
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler