Cilt 17, Sayı 4

Aralık 2019
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Perioperatif Yönetim
 • Melis Dülgeroğlu
 • Nedim Çekmen
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 176-189 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.28291

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Aslı Çalışkan Uçkun
 • Hatice Bodur
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 190-196 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.15807
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Türktan
 • Refika Kılıçkaya
 • Murat Gündüz
 • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 197-203 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301
Hatay Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
 • Fatih Sakin
 • Özkan Aslantaş
 • Fatma Bağcı
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 204-208 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.20438
Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi
 • Çiler Zincircioğlu
 • Canan Bor
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 209-214 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.22448

Olgu Sunumu

Ateşli Silahla Toraks Yaralanması Sonrası Yelken Göğüs ve ARDS Gelişen Hastada Veno-venöz ECMO Kullanımı
 • Osman Uzundere
 • Cem Kıvılcım Kaçar
 • Abdulkadir Yektaş
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 215-220 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.31032
Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 221-225 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932
Sezaryen Sonrası Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu
 • Emel Yıldız
 • Özlem Öner
 • Mustafa Çetiner
 • Murat Emre Tokur
 • Alparslan Koç
 • Kudret Alan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 226-230 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19870

Editöre Mektup

Kardiyak Arrest Sonrası Detaylı Terapötik Hipotermi Protokolü
 • Deniz Kızılaslan
 • Cem Erdoğan
 • Bahadır Çiftçi
 • Mürsel Ekinci
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 231-233 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.06078

Diğer

2019 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 0-0
2019 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 0-0
2019 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler