Cilt 17, Sayı 2

Haziran 2019
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Santral Venöz Kateter Bakımı ve Enfeksiyon: Bir Sistematik Derleme
 • Servet Kıray
 • Duygu Yıldırım
 • Seçil Özçiftçi
 • Esra Akın Korhan
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 60-74 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.02418

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesi’nde Takip Edilen Dört Yıllık Akut İntoksikasyon Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Hüseyin Yıldız
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 75-81 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.04834
Deneysel Sepsiste Hipoterminin Koruyucu Etkinliği
 • İclal Karaca
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 82-87 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.76094
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Enteral İmmünonütrisyon Uygulamasının Enflamatuvar Yanıta Etkisi
 • Fatma Çelik
 • İpek Saadet Edipoğlu
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 88-95 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.28290
Yoğun Bakımda Uzun Yatış: Etkileyen Faktörler ve Sağkalımın Retrospektif Analizi
 • Banu Çevik
 • Fatih Doğu Geyik
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 96-101 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.58561

Olgu Sunumu

Kardiyopulmoner Arrest Gelişen Masif Pulmoner Embolide Trombolitik Kullanımı: Hayata Dönen İki Hasta
 • Dursun Alizoroğlu
 • Ahmet Emin Erbaycu
 • Pınar Çimen
 • Özlem Ediboğlu
 • Cenk Kıraklı
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 102-106 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.30974
Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Funda Gök
 • Alper Kılıçaslan
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 106-111 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15013
Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
 • Seda Ardahan Sevgili
 • Figen Yardımcı
 • Hatice Bal Yılmaz
 • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 112-121 DOI: 10.4274/tybd.galenos2018.87609

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler