Cilt 17, Sayı 1

Mart 2019
(1) Derleme, (1) Editöre Mektup, (4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Klinik Protokoller: Bir Sistematik Çalışma
 • Duygu Yıldırım
 • Emre Namık
 • Yakup Karahan
 • Esra Akın Korhan
 • Burcu Ceylan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 1-17 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.05945

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Travma Hastalarında 30 Günlük Mortalite Sonuçları: Üç Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
 • Mehmet Akif Yazar
 • Zehra Sarıkuş
 • Eyüp Horasanlı
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 18-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.75437
Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştırılması
 • Esra Tekin
 • Mert Akan
 • Uğur Koca
 • Esma Adıyaman
 • Ali Necati Gökmen
 • Sevda Özkardeşler
 • Sibel Büyükçoban
 • Necmiye Kılıçaslan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 25-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04127
Gürültünün Azaltılmasında Çalışanlara Verilen Eğitimin Bilgi Düzeyi ve Davranış Değişikliği Üzerine Etkisi
 • Müjde Çalıkuşu İncekar
 • Eda Çeçen
 • Serap Balcı
 • Birsen Mutlu
 • Nehir Ulu Öğüt
 • Şahin Hamilçıkan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 31-37 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.84856
Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Kritik Hastalarda mNUTRIC Skor ile 28 Günlük Mortalite Arasındaki İlişki
 • Beliz Bilgili
 • Murat Haliloğlu
 • İsmet Sayan
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 38-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30922

Olgu Sunumu

Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: İki Olgunun Sunumu
 • Şeyda Çiğdem Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Zafer Çakıcı
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Aslan Tekataç
 • Cenk Sayın
 • Füsun Varol
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 44-48 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.72792
İkterohemorajik Leptospiroz: Bir Olgu Sunumu
 • Evren Büyükfırat
 • Mahmut Alp Karahan
 • Nuray Altay
 • Orhan Binici
 • İrfan Binici
 • Zafer Hasan Ali Sak
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 49-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.38981
Spontan Tekrarlayıcı Trakea Yırtılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nermin Tunçbilek
 • Şeyda Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Hasan Budak
 • Fazlı Yanık
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 54-57 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.92905

Editöre Mektup

Stridorun Nadir Bir Nedeni: Konjenital Subglottik Hemanjiom
 • Nihal Akçay
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 58-59 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.94824

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler