Cilt 11, Sayı 3

Aralık 2013
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
 • Mustafa Kemal Arslantaş
 • İsmail Cinel
 • Ali Günerli
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92 DOI: 10.4274/Tybdd.24085

Özgün Araştırma

Gece ve Gündüz Şiftlerinde, Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimlerinin Değerlendirilmesi
 • Neslihan Uçar
 • Gönül Yıldırım
 • Duygu Eser
 • Zerrin Özçelik
 • Banu Ayhan
 • Almila Gülsün Pamuk
 • Seda Banu Akıncı
 • Ülkü Aypar
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 93-100 DOI: 10.4274/Tybdd.10820
Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Sistatin C
 • Dilek Gencel Kaya
 • Perihan Engin Özcan
 • Ahmet Ali
 • Günseli Orhun
 • Evren Şentürk
 • İbrahim Özkan Akıncı
 • Nahit Çakar
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 101-105 DOI: 10.4274/Tybdd.36844
Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gebelerde Zehirlenmelerin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ahmet Küçük
 • Evren Büyükfirat
 • Tekin Bilgiç
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 106-110 DOI: 10.4274/Tybdd.72691
Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basınç Ölçümü Uygulamaları: Bir Anket Çalışması*
 • Volkan Hancı
 • Hasan Ali Kiraz
 • Dilek Ömür
 • Ömer Faruk Özkan
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 111-117 DOI: 10.4274/Tybdd.52724

Olgu Sunumu

Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu
 • Armağan Böğürcü
 • Ali Ekinci
 • Murat Alyakut
 • Ali Berkant Avcı
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 118-120 DOI: 10.4274/Tybdd.58066
Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon
 • Ramazan Baldemir
 • Hatice Yağmurdur
 • Figen Leblebici
 • Bayazıt Dikmen
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 121-124 DOI: 10.4274/Tybdd.03522

Diğer

2013 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 0-0
2013 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 0-0
2013 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler