Cilt 9, Sayı 3

Aralık 2011
(4) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (2) Derleme, (3) Diğer

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Özlem Çınar
 • Arash Pirat
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Aynur Camkıran
 • Nilüfer Bayraktar
 • Coşkun Araz
 • Gülnaz Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.15
Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi
 • Elif Çopuroğlu
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Seval Ürkmez
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.17
Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Rafi Doğan
 • Betül Başaran
 • Hüseyin Ulaş Pınar
 • Mehmet Arslan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.18
Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi
 • Melike Cengiz
 • Pınar Karadamar
 • Murat Yılmaz
 • Nesil Coşkunfırat
 • Atilla Ramazanoğlu
 • Sabahat Özdem
 • Oğuz Kerim Başkurt
 • Herbert J Meiselman
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.16

Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu
 • Melis Türker
 • Pınar Zeyneloğlu
 • Arash Pirat
 • Coşkun Araz
 • Fuldem Dönmez
 • Ufuk Can
 • Zeynep Kayhan
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.19
Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu
 • Ülkü Özgül
 • Mehmet Ali Erdoğan
 • Ender Gedik
 • Muharrem Uçar
 • Mustafa Said Aydoğan
 • Türkan Togal
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.20

Derleme

Yoğun Bakımda Monitorizasyondan Yararlanma
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.21
Propofol Infüzyon Sendromu
 • Şule Akın
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.22

Diğer

2011 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
2011 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
2011 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler