(e-Pub)

(31) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Özgün Araştırma

Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
APACHE II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’ın Kritik Coronavirüs 2019 (Covid-19) Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.2022.77598
COVID-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile Ilişkisi
 • Bişar Ergün
 • Naciye Sinem Gezer
 • Murat Küçük
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Muhittin Demir
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gökmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35119
COVID-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
 • Özlem Öner
 • Begüm Ergan
 • Mehmet Çağatay Gürkök
 • Murat Küçük
 • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
 • Erdem Yaka
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.92905
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryum Hakkındaki Bilgi ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
 • Emel Bahadır Yılmaz
 • Asuman Çobanoğlu
 • Emine Apaydın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.16056
Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ela Paksoy Şenol
 • Ebru Karakoç
 • Zeynep Göçerler
 • Osman Özcan Aydın
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30932
Türkiye’deki Yoğun Bakımlarda Potansiyel İlaç-ilaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi: Nokta Prevalans Çalışması
 • Derful Gülen
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.32932
PRE-DELIRIC (PREdiction of DELIRium in ICU Patients) Deliryum Öngörme Modelinin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Samet Sayılan
 • Volkan Özen
 • Betül Tosun
 • Aylin Aydın Sayılan
 • Nurten Özen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.48243
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVID-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-Arteriyel Oksijen Gradienti ve Mortalitenin Değerlendirilmesi
 • Fatih Sargın
 • Anıl Kuvandık
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37929
Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri
 • Burcu Özdemir
 • Levent Özdemir
 • Mehmet Murat Çelik
 • Senem Urfalı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.98700
COVID-19 Pandemisinin COVID ve COVID Dışı Yoğun Bakımlarda Trakesotomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Basınç Yaralarının Sıkılığı ve Kök Neden Analizi: Nöroloji Yoğun Bakım Örneği
 • Hatice Esen
 • Cem Özbek
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.81894
Hesaplanan ve Ölçülen Enerji Tüketimi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Mürüvvet Dayıoğlu
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.24008
Çocuk Yoğun Bakımda Nozokomiyal Kandideminin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Çalışması
 • Hatice Feray Arı
 • Murat Arı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.94834
Yoğun Bakımda İzlenen Son Dönem Hastaların Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Hülya Sungurtekin
 • Semiha Yalçın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35219
Sol Ventrikül Destek Cihazı Sonrası Akut Böbrek Hasarının İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Funda Atar
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Özgür Ersoy
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.57704
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antimikrobiyal Direnç: 4 Yıllık Değerlendirme
 • Zerife Orhan
 • Arzu Kayış
 • Burak Küçük
 • Adem Doğaner
 • Murat Aral
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60352
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Banu Terzi
 • Fatma Azizoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565
Dolaşım Ölümü Sonrası Organ Bağışı Hakkında Türk Hekimlerinin Bilgi ve Tutumları
 • Pınar Ayvat
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.82788
Türkiye’deki Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimine Güncel Bir Bakış: Eğitim Görevlileri, Yan Dal Araştırma Görevlileri ve Yan Dal Uzmanları Ne Düşünüyor?
 • Hüseyin Arıkan
 • Seval Ürkmez
 • Güleren Yardaş
 • Hülya Başar
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.78941
Yoğun Bakım Doktorlarının Yurtdışı Tecrübeleri ve İstekleri
 • Pınar Ayvat
 • Hülya Türkan
 • İlke Kupeli
 • Aykut Sarıtaş
 • Aslan Zafer Atılgan
 • Fethi Gül
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.62687
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Aile Üyelerinin Umut ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Rabia Seher Keser
 • Elif Ateş
 • Esra Uğur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.06978
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
 • Ömer Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438
Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli
 • İsa Kılıç
 • Handan Ankaralı
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Serhat Ünal
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.07088
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hekimlerin Resüsitasyon Sonrası Bakım ile İlgili Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Sibel Özcan
 • Handan Birbiçer
 • Pelin Karaaslan
 • Gönül Tezcan Keleş
 • Mahmut Alp Karahan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.70893
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarını Etkileyen Temel Faktörler ve Hemşirelik Müdahalelerinin Etkileri
 • Selver Gökdemir
 • Manar Aslan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.37267
SARS-CoV-2 ARDS Tedavisinde Yüzüstü Pozisyon Ne Kadar Süre Uygulanmalıdır?
 • Tuğba Yücel
 • Sinan Aşar
 • Canberk Çetinel
 • Aylin Parmaksız
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.47450
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Zamanının Hasta Prognozu Üzerine Etkisi: Mesai İçi ve Mesai Dışı Yatışlar
 • Yeliz Bilir
 • Fulya Ciyiltepe
 • Dilara Çopur
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.99705
Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Yetmezliği Olan COVİD-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Nazal Kanül ve İnvaziv Olmayan Ventilasyon Yoluyla Oksijen Tedavisinin Sıralı Uygulanması: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma
 • Cem Erdoğan
 • Bahadır Çiftçi
 • Deniz Kızılaslan
 • Erkan Cem Çelik
 • Işılay Ayar
 • Tamara Buruk Topgül
 • Selçuk Alver
 • Yavuz Demiraran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.09825
Yoğun Bakım Alanında SCI/SCI-E’de İndekslenen Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: Bibliografik Bir Analiz
 • Sibel Büyükçoban
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Düriye Gül İnal
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.02986

Olgu Sunumu

Kalça, Göğüs, Ayak ve Sırtta Diffüz Lökositoklastik Vasküliti Olan Ölümcül Bir COVİD-19 Olgusu
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.26056
Kocuria Kristinae’nın Sebep Olduğu Bakteriyemi ve Pnömoni: Nadir Bir Olgu
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.98704

Derleme

Yoğun Bakımda Ergoterapi
 • Hülya Yücel
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.32154

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler