Cilt 15, Sayı 1

Nisan 2017
(1) Derleme, (3) Orijinal Makale, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Erişkin Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi
 • Mert Akan
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 1-20 DOI: 10.4274/tybdd.79188

Orijinal Makale

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Ayşe Barış
 • Mehmet Emin Bulut
 • Ahsen Öncül
 • Banu Bayraktar
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 21-27 DOI: 10.4274/tybdd.55707
Çocuklarda Ev Tipi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Deneyimi
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Adem Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 28-33 DOI: 10.4274/tybdd.57070
Ratlardaki Diffüz Beyin Travmasında Hipertonik Salin ve Magnezyum Sülfatın İntraventriküler Uygulamayla Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Nurcan Kızılcık
 • Erhan Çelikoğlu
 • Taha Keleştemur
 • Özge Köner
 • Merih iş
 • Sevgi Bilgen
 • Ayçiçek Çeçen
 • Bayram Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 34-38 DOI: 10.4274/tybdd.08870

Olgu Sunumu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
 • Ali Ahıskalıoğlu
 • Elif Oral Ahıskalıoğlu
 • Ahmet Murat Yayık
 • Ahmet Kacıroğlu
 • Bahadır Çiftçi
 • Nazım Doğan
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42 DOI: 10.4274/tybdd.97759
Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi
 • Nurdan Ünlü
 • Gülbahar Çalışkan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Kahveci
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46 DOI: 10.4274/tybdd.46338

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler