Cilt 21, Sayı 3

Eylül 2023
(9) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Perioperatif Akut Böbrek Hasarı
 • Lee Goeddel
 • Ozan Akça
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 153-161 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.23855

Özgün Araştırma

PRE-DELIRIC (PREdiction of DELIRium in ICU Patients) Deliryum Öngörme Modelinin Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Samet Sayılan
 • Volkan Özen
 • Betül Tosun
 • Aylin Aydın Sayılan
 • Nurten Özen
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 162-170 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.48243
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 171-180 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ela Paksoy Şenol
 • Ebru Karakoç
 • Zeynep Göçerler
 • Osman Özcan Aydın
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 181-189 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30932
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVİD-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-arteriyel Oksijen Gradyanı ve Mortalitenin Değerlendirilmesi
 • Fatih Sargın
 • Anıl Kuvandık
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 190-195 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37929
Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri
 • Burcu Özdemir
 • Levent Özdemir
 • Mehmet Murat Çelik
 • Senem Urfalı
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 196-201 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.98700
Sol Ventrikül Destek Cihazı Sonrası Akut Böbrek Hasarının İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Funda Atar
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Özgür Ersoy
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 202-211 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.57704
Hesaplanan ve Ölçülen Enerji Tüketimi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Mürüvvet Dayıoğlu
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 212-219 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.24008
Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Yetmezliği Olan COVİD-19 Hastalarında Yüksek Akışlı Nazal Kanül ve İnvaziv Olmayan Ventilasyon Yoluyla Oksijen Tedavisinin Sıralı Uygulanması: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma
 • Cem Erdoğan
 • Bahadır Çiftçi
 • Deniz Kızılaslan
 • Erkan Cem Çelik
 • Işılay Ayar
 • Tamara Buruk Topgül
 • Selçuk Alver
 • Yavuz Demiraran
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 220-227 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.09825
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Zamanının Hasta Prognozu Üzerine Etkisi: Mesai İçi ve Mesai Dışı Yatışlar
 • Yeliz Bilir
 • Fulya Ciyiltepe
 • Dilara Çopur
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 228-233 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.99705

Olgu Sunumu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için Alternatif Tedavi Yöntemi: Birleştirilmiş Plazma Filtrasyonu ve Adsorpsiyon
 • Dilşat Tepe
 • Gürdal Yılmaz
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 234-238 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.28863

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler