Cilt 21, Sayı 2

Haziran 2023
(8) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme, (2) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Yoğun Bakımda Ergoterapi
 • Hülya Yücel
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 59-67 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.32154

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Ventilator İlişkili Pnömoni Etkenlerini İzole Etmede Mini-bronkoalveolar Lavaj Tekniğinin Endotrakeal Aspirat ve Bronkoskopik Örneklerle Karşılaştırılması
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 68-73 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
COVİD-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
 • Özlem Öner
 • Begüm Ergan
 • Mehmet Çağatay Gürkök
 • Murat Küçük
 • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
 • Erdem Yaka
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 74-82 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.92905
COVİD-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile İlişkisi
 • Bişar Ergün
 • Naciye Sinem Gezer
 • Murat Küçük
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Muhittin Demir
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gökmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 83-92 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35119
Türkiye’deki Yoğun Bakımlarda Potansiyel İlaç-ilaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi: Nokta Prevalans Çalışması
 • Derful Gülen
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 93-99 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.32932
APACHE-II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’nin Kritik Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 100-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.77598
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryum Hakkındaki Bilgi ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
 • Emel Bahadır Yılmaz
 • Asuman Çobanoğlu
 • Emine Apaydın
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 110-118 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.16056
COVİD-19 Pandemisinin COVİD ve COVİD Dışı Yoğun Bakımlarda Trakeostomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 119-126 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Basınç Yaralarının Sıklığı ve Kök Neden Analizi: Nöroloji Yoğun Bakım Örneği
 • Hatice Esen
 • Cem Özbek
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 127-139 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.81894

Olgu Sunumu

Kalça, Göğüs, Ayak ve Sırtta Diffüz Lökositoklastik Vasküliti Olan Ölümcül Bir COVİD-19 Olgusu
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Esmeray Mutlu Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 140-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.26056
Kocuria Kristinae’nin Sebep Olduğu Bakteriyemi ve Pnömoni: Nadir Bir Olgu
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 146-149 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.98704

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler