Cilt 21, Sayı 1

Mart 2023
(7) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Beyin Ölümü Tespiti ve Tanısında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Yararlılığı
 • Kutlay Aydın
 • Yasin Levent Uğur
 • Taner Çalışkan
 • Begüm Ergan
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Pembe Keskinoğlu
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 1-7 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.08379
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri
 • Yeliz Sürme
 • Hatice Yüceler Kaçmaz
 • Özlem Ceyhan
 • İlker Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 8-15 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.72621
Genel Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hematolojik Maligniteli Hastaların Değerlendirilmesi - Özelleşmiş Hematolojik YBÜ Olmalı mı?
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Boran Yavuz
 • Bişar Ergün
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Bilgin Cömert
 • Ali Necati Gökmen
 • İnci Alacacıoğlu
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 16-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38358
Asit-baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler mi?
 • Furkan Tontu
 • Sinan Aşar
 • Beyza Ören Bilgin
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Kübra Arslan Tontu
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 25-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.83007
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalardaki Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi
 • Rafet Yarımoğlu
 • Çetin Kaymak
 • Namık Nebi Özcan
 • Sani Namık Murat
 • Hülya Başar
 • Ayşe Özcan
 • Alparslan Kurtul
 • Mustafa Sırrı Kotanoğlu
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 33-40 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.95914
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavisi Yapılan Travma Hastalarının Değerlendirilmesi: İstanbul İli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
 • Naime Yalçın
 • Ebru Kaya
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 41-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.20591
COVİD-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gülen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823

Olgu Sunumu

Prilokaine Bağlı Toksik Methemaglobinemi: İki Olgu Takdimi
 • Yeliz Bilir
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 55-58 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.60783

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler