Cilt 20, Sayı 4

Aralık 2022
(8) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları: Bir Anket Çalışması
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Ömür Arça
 • Necati Gökmen
 • Atalay Arkan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 172-185 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.14041
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların 3 Yıllık Sürveyans Sonuçları
 • Merve Sefa Sayar
 • Esma Eroğlu
 • Dilek Bulut
 • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 186-192 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler
 • Murat Can Mollaoğlu
 • Olgay Karabulut
 • Yasemin Boy
 • Mukadder Mollaoğlu
 • Kürşat Karadayı
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 193-200 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.28290
Post-travmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine Karşın Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 201-206 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multitravmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 207-213 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopik Örneklemenin Tedavi Değişimi ve Prognoza Etkisi
 • Yasin Levent Uğur
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gokmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 214-219 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.60783
Yoğun Bakım Literatüründe Nütrisyon ile İlişkili En Çok Atıf Alan 101 Çalışmanın Değerlendirilmesi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Yasemin Şişecioğlu
 • Sezen Korkut
 • Esra Kırova
 • Büşra Manduz Yavuz
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 220-229 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.51523
Hemşirelerin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışlarının Klinik Karar Vermeye Etkisi
 • Saadet Erzincanlı
 • Kadriye Sayın Kasar
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 230-237 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.00710

Olgu Sunumu

V-V ECMO Vasküler Kanül Problemleri: 3 Olgu Raporu
 • Murat Aslan
 • Rabia Yılmaz
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 238-242 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05945

Diğer

2022 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 0-0
2022 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 0-0
2022 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler