Cilt 20, Sayı 1 (Özel)

Eylül 2022
(16) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Mortal Seyreden Kritik Hastalarda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların ve Sepsisin Değerlendirilmesi
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Çağla Yazar
 • İrem Ulutaş Ordu
 • Helin Şahintürk
 • Tuğba Yanık Yalçın
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 1-6 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.62533
İleri Yaş Kalça Kırığı Hastalarında Preoperatif Prognostik Beslenme İndeksinin Postoperatif Mortaliteyle İlişkisi
 • Nur Canbolat
 • Dilan Büyük
 • İlhan Sulejmani
 • Yavuz Sağlam
 • Demet Altun
 • Hayati Durmaz
 • Mehmet I. Buget
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 7-13 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.62634
Türkiye’nin Başkenti Ankara’da COVİD-19 Şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1,430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 14-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
Pandemi Süresince Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanların Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Öner
 • Sibel Büyükçoban
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 31-38 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.70298
COVİD-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 39-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199
COVİD-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 48-54 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Tele-yoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri
 • Ebru Karakoç
 • İlkay Ceylan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 55-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
COVİD-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 62-70 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
Ağır Pnömonili COVİD-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?
 • Rabia Sarı Küçük
 • Asime Ay
 • Esra Dağlı
 • Rabia Gülsüm Aydın
 • Namigar Turgut
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 71-80 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05025
Bir Üniversite Hastanesinde Farklı Bölümlerde Legionella ve Diğer Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması: Prospektif Çalışma
 • Filiz Orak
 • Ekrem Kireçci
 • Yavuz Orak
 • Kezban Tülay Yalçınkaya
 • Hafize Öksüz
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 81-90 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.36449
Yoğun Bakımda HFNO ile Tedavi Edilen COVİD-19 Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Ayşe Müge Karcıoğlu
 • Hatice Zeynep Atlı
 • Oğuz Karcıoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 91-98 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.52244
Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Kritik COVID-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerine Tahmin Değeri
 • Elif Bombacı
 • Kemal Tolga Saraçoğlu
 • Ömer Aydıner
 • Fulya Ciyiltepe
 • Ayten Saraçoğlu
 • Ebru Dülger İliş
 • Recep Demirhan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 99-107 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68552
Moderate ARDS’li COVİD-19 Hastalarında Entübasyon ve Mortalite İlişkisi, Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Durumu
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Gülçin Hilal Alay
 • Kadir Bulut
 • Burcu İleri Fikri
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 108-116 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37450
Yoğun Bakım Ünitelerinde Potansiyel Yersiz Tedaviler (INAPPT-ICU): Nokta Prevalans Çalışması
 • Elif Erdoğan Öngel
 • Hülya Sungurtekin
 • Dilek Memiş
 • Demet Tok Aydın
 • Hilal Ayoğlu
 • Ferruh Ayoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Çetin Kaymak
 • Dilek Özcengiz
 • Mustafa Kemal Bayar
 • Yalım Dikmen
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 117-125 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.26918
Mechanical Ventilation in COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome Phenotypes
 • Özgür Kömürcü
 • Sercan Küllaç
 • Abdurrahman Yılmaz
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 126-134 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30301
Yoğun Bakım Ünitesinde Konvelesan Plazma İnfüzyonunun COVİD-19 Hastalarının Mortalitesi Üzerinde Etkisi: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Fethi Gül
 • Beliz Bilgili
 • Safiye Tuba Kaplan
 • Burçin Doruk Oktay
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 135-146 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63634

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler