Cilt 20, Sayı 3

Eylül 2022
(7) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Havayolu Yönetimi Eğitiminin Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı ve Şefkat Yorgunluğuna Etkisinin Araştırılması
 • Mohamad Golitaleb
 • Behnam Masmouei
 • Ali Jadidi
 • Fatemeh Hoomani Majdabadi
 • Mehdi Harorani
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 110-115 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.03521
Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı
 • Nimet Ateş
 • Semra Yurdakul
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 116-123 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96158
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 124-131 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Büyüme Faktörü 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 132-137 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi
 • Eda Akyol
 • İkbal Çavdar
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 138-147 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44154
Pandemi Sürecinde Non-COVİD-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 148-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 154-160 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.71473

Olgu Sunumu

Antihipertansif İlaç Zehirlenmesi Olan Bir Çocuktaki Kardiyojenik Şok
 • Hatice Feray Arı
 • Fatih Eren
 • Dorukhan Besin
 • İbrahim Altun
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 161-164 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68442
COVİD-19 ile İlişkili ARDS Hastalarında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonun Başarıyla Uygulaması Sonrası Erken Kombine Rehabilitasyonun Etkinliği: İki Olgu Raporu
 • Nurel Ertürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Merve Özdoğan
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 165-171 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05706

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler