Cilt 20, Sayı 1

Mart 2022
(6) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Tüple Enteral Beslenmede Post-pilorik İlaç Uygulaması
 • Burcu Kelleci Çakır
 • Cansu Zeynep Doğan
 • Kutay Demirkan
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 1-8 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.29591

Özgün Araştırma

Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gülbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 9-16 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Arslan Tolunay
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 17-24 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram-negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri
 • Hakan İgan
 • Hayrunisa Hancı
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 25-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.33154
Yoğun Bakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi
 • Gökhan Kılınç
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 31-37 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.74745
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesi’ndeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 38-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi
 • Fatma Kacar
 • Esma Eroğlu
 • Arzu Tarakçı
 • Fatma Derin Çölkesen
 • Şule Özdemir Armağan
 • Selver Can
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 44-50 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.43531

Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Multipl Kot Fraktürlü İleri Yaşlı Kritik Travma Hastasının Ağrı Yönetimi
 • Çağla Yazar
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Helin Şahintürk
 • Coşkun Araz
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 51-55 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.66375
Olgu Sunumu: Yoğun Bakımda İskemik İnmenin Nadir Bir Nedeni: Venöz Sinüs Trombozu
 • Cem Ece
 • Şeyda Canlı
 • Fatih Balaban
 • Deniz Aslan
 • Duygu Engin
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 56-60 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.80774
Koronavirüs Hastalığı-2019 Aşısı Sonrası Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
 • Anıl Kuvandık
 • Ecenur Özcan
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 2022; 20: 61-64 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.91885

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler