Cilt 19, Sayı 1 (Özel)

Aralık 2021
(11) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Döndü Genç Moralar
 • Ferhat Çengel
 • Zuhal Çavuş
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-7 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41736
Sedatif, Analjezik ve Anestezik İlaçların SARSCoV- 2, ACE-2 ve SARS-CoV-2- ACE-2 Kompleksi ile Etkileşimlerinin Moleküler Yerleştirme Yöntemiyle Araştırılması
 • Evren Büyükfırat
 • Mustafa Durgun
 • Nuri Yorulmaz
 • İsmail Koyuncu
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ataman Gonel
 • Veli Fahri Pehlivan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 8-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.69885
Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Başar Erdivanlı
 • Hızır Kazdal
 • Abdullah Özdemir
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Asiye Özdemir
 • İlkay Bahçeci
 • Şule Batcık
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-43 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914
Solunum Yetersizliği Olan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavideki Yeri
 • Döndü Genç Moralar
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Hüseyin Gökçenoğlu
 • Ayfer Kaya Gök
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 44-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30592
Koronavirüs Hastalığı-2019 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kritik Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Osman Uzundere
 • Cem Kıvılcım Kaçar
 • Meral Erdal Erbatur
 • Mehmet Salih Gül
 • Mesut Akgündüz
 • Zeki Korhan
 • Ömer Can
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 54-61 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20082
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albümin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-72 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167
Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Başarıyla Ekstübe Edilen COVID-19 ARDS Hastalarının Retrospektif Analizi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Perihan Ergin Özcan
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Verda Tuna
 • Emre Çeliksoy
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 73-80 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20982
Kritik Hastalarda Koronavirüs Hastalığı-2019 İlişkili Bilinç Bozukluğunun Potansiyel Prognostik Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Lerzan Doğan
 • Nazire Afşar
 • Dilaver Kaya
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Orkhan Mammadov
 • Canan Akıncı
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Filiz Tüzüner
 • Fatma Elif Gülek
 • Simten Demirel Kaya
 • Bülent Güçyetmez
 • Alp Dinçer
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 81-86 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44227
Yeni Tip 2019 COVID ve COVID Dışı Servislerde Çalışan Hekimlerde Anksiyetenin Değerlendirilmesi
 • Cem Erdoğan
 • Sibel Doğan
 • Rümeysa Çakmak
 • Oktay Olmusçelik
 • Deniz Kızılaslan
 • Bahadır Çiftçi
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 87-94 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.02419
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Pnömotoraks ve Subkütan Amfizem Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Burcu Öksüz Güngör
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Olcay Ayçiçek
 • Atila Türkyılmaz
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 95-101 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30316
COVID-19 ARDS ve Ağır COVID Pnömonisi Hastalarında Favipiravir Mortaliteyi Azaltır Mı?
 • Khin Zar Li Aung
 • Rabia Yılmaz
 • Ezgi Güngördü
 • Sinan Aşar
 • Yasemin Tekdos Şeker
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 102-109 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.04706

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler