Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

10.4274/Tybdd.36855

  • Çiğdem Erdal
  • Yusuf Tunalı
  • Özlem Korkmaz Dilmen
  • Fatma Eren Akçıl
  • Ercüment Yentür
  • Mois Bahar

Gönderim Tarihi: 13.07.2013 Kabul Tarihi: 20.08.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):64-71

Amaç:

Yoğun bakım ünitelerinin (YBÜ)kalitelerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için verilen hizmet değerlendirilmelidir. Anabilim Dalı’mızın YBÜ’lerinde bu yönde daha önce kapsamlı bir araştırma yapılmadığından hasta yakınlarının memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Temmuz 2012-Mart2013 tarihleri arasında İ.Ü. C.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YBÜ’lerinde en az 3 gün yoğun bakımda yatan hastaların yakınlarının memnuniyetinin değerlendirilmesi anket uygulamasıyla incelenmiştir. Toplamda 211 adet anket hasta yakınları tarafından doldurulmuştur (cevaplanma oranı %52,6).

Bulgular:

Anketimizin sonuçlarına göre hasta yakınları hastalarının bakım ve tedavisinden, verilen bilgiden, kendilerine gösterilen ilgiden, karar verme sürecinden iyi derecede memnun bulunmuşlar, hastalarının durumunu ve yoğun bakım koşullarını iyi derecede algılayabilmişlerdir. Hasta yakınları duygularına gösterilen ilgiden orta derecede, yoğun bakım ünitesinin bekleme ortamından zayıf derecede memnun olmuşlardır.

Sonuç:

Çalışmamızda YBÜ çalışanlarının bilgi, beceri ve tutum açısından başarılı oldukları görülmektedir. Bunun yanında bekleme alanı koşullarının düzeltilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim ünitesi, hasta yakini memnunyeti, anket