Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Multipl Kot Fraktürlü İleri Yaşlı Kritik Travma Hastasının Ağrı Yönetimi

10.4274/tybd.galenos.2021.66375

  • Çağla Yazar
  • Fatma İrem Yeşiler
  • Helin Şahintürk
  • Coşkun Araz
  • Pınar Zeyneloğlu

Gönderim Tarihi: 27.09.2021 Kabul Tarihi: 05.11.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):51-55

Künt göğüs travmasına bağlı kot fraktürleri, yaşlılarda gençlere göre iki kat daha fazla morbidite ve mortaliteye sahip ağrılı klinik bir durumdur. Yeterli analjezi tedavisi sağlanmazsa solunum komplikasyonları, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi uzayabilir. Erektör spina alan (ESP) bloğu tek taraflı göğüs bölgesinde etkili analjezi sağlayabilen bölgesel bir anestezi yöntemidir. Burada, yoğun bakım ünitesinde multipl kot fraktürü olan ileri yaşlı kritik bir hastanın ağrı yönetiminde başarıyla kullanılan ESP bloğu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma, kot fraktürü, ileri yaşlı, erektör spina alan bloğu, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)