Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların 3 Yıllık Sürveyans Sonuçları

10.4274/tybd.galenos.2021.41636

  • Merve Sefa Sayar
  • Esma Eroğlu
  • Dilek Bulut
  • Aslı Haykır Solay

Gönderim Tarihi: 09.05.2020 Kabul Tarihi: 20.09.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(4):186-192

Amaç:

Kateter ilişkili üriner enfeksiyon, sağlık tesislerinden hastalara geçen en yaygın enfeksiyonlardandır. Üriner kateterlerin doğru yerleştirilmesi ve bakımı enfeksiyon kontrol uygulamalarında önemli bir konudur. Çalışmada yıllara göre kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜSİ-KAT) oranlarının değişimi ve eğitimin etkisinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2016-2018 yılları arasında yapılan bu çalışmada, anestezi/reanimasyon yoğun bakım ünitesinde ve dahiliye yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların sürveyans verileri kullanıldı. Verilerin incelendiği dönemde anestezi/reanimasyon yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) bulunan 3,399 hasta ile YBÜ bulunan 1,207 hasta takip edildi. Kliniklerde yapılan fiziki değişikliklerin ve eğitimlerin ÜSİ-KAT oranları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Bulgular:

Dahiliye ve anestezi/reanimasyon YBÜ’lerinde 2016-2018 yıllarında yapılan değişiklikler sonucunda, ÜSİ-KAT hızlarında belirgin düşme olduğu görüldü. Her iki ünitede 2016 yılında ÜSİ-KAT hızı Türkiye ortalamasının üzerinde iken 2018 yılında yapılan değişikliklerin sonucunda ÜSİ-KAT hızlarının Türkiye ortalamasının altına düştüğü görüldü.

Sonuç:

YBÜ'lerde invaziv araç kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonların önlenmesinde, hasta ve bakteri özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra; personel eğitimleri, denetimler ve enfeksiyon kontrol komitesinin yoğun bakım ekibi ile iş birliği içinde olması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, yoğun bakım ünitesi, nozokomiyal enfeksiyon, üriner kateter

Tam Metin (İngilizce)