Olgu Sunumu

V-V ECMO Vasküler Kanül Problemleri: 3 Olgu Raporu

10.4274/tybd.galenos.2022.05945

  • Murat Aslan
  • Rabia Yılmaz
  • Mehmet Süleyman Sabaz
  • Zafer Çukurova

Gönderim Tarihi: 01.02.2022 Kabul Tarihi: 23.05.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(4):238-242

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) desteğinin etkin ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için vasküler kanülasyon adımı büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda koronavirüs hastalığı-2019 akut solunum sıkıntısı sendromu gelişen ve V-V ECMO desteği alan 3 hastada ECMO damar kanülasyonu ile ilgili yaşadığımız çeşitli sorunlar (malpozisyon, tromboz, rekanülasyon, kollaps) ve bunların yönetimindeki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. Uygun vasküler kanül boyutu, vasküler kanül yapısı, vasküler kanülasyon bölgesinin seçimi ve hassas vasküler kanülasyon, ECMO desteğini daha etkili ve güvenilir hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler: ECMO, vasküler, kanül, problem

Tam Metin (İngilizce)