Olgu Sunumu

Uzamış Kas Güçsüzlüğü ile Seyreden Acetamiprid Zehirlenmesi

10.4274/tybdd.65265

  • Hüseyin Ulaş Pınar
  • Rafi Doğan
  • Mine Konuk
  • Aylin Şener
  • Ömer Karaca

Gönderim Tarihi: 03.11.2015 Kabul Tarihi: 08.02.2016 J Turk Soc Intens Care 2017;15(2):85-87

Yeni bir insektisid grubu olan neonikotinoidler insanlar için düşük toksisiteli olarak kabul edilmektedir. Bu sunumda 41 yaşında intihar amaçlı acetamiprid oral alımı sonrası uzun süreli kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun bakım şartlarında takip edilmiş ve 22 gün izlem sonrası sorunsuz taburcu edilmiş bir kadın hasta bildirilmiştir. Organofosfat zehirlenmelerinde intermediate sendrom benzeri tablo görülen hasta semptomatik ve destekleyici tedavi ile iyileşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, intihar, kas güçsüzlügü

Tam Metin (İngilizce)