Özgün Araştırma

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

10.4274/tybdd.77699

  • Serap Süzük
  • Çiğdem Edis
  • Arzu Çalık
  • Serpil Akdoğan
  • Selma Ünal

Gönderim Tarihi: 08.06.2015 Kabul Tarihi: 25.08.2015 J Turk Soc Intens Care 2015;13(3):107-111

Amaç:

Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların korunmasında en etkili ve maliyet olarak en uygun yöntem el hijyenidir. Ancak buna karşın, sağlık çalışanları arasında el hijyeni uyum oranı düşüktür. Bu çalışmada bir devlet hastanesinde sağlık çalışanları arasında el hijyeni uyum oranlarının değerlendirmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında toplam 112 sağlık çalışanında (31 doktor ve 81 hemşire) el hijyen uyum oranı 5 endikasyon gözlem yöntemiyle değerlendirildi.

Bulgular:

Değerlendirmeye alınan 1,144 kişinin 754’ü (%65,9) doğru el yıkama ve ovma ile sonuçlandı. Yoğun bakım ünitesi ve cerrahi kliniklerde çalışan doktor ve hemşireler birlikte değerlendirildiğinde, sırasıyla yoğun bakım ünitelerinde 199 kişide el hijyeni uyum oranı %51,26 ve cerrahi servislerde ise 591 kişide uyum oranı %66,85 bulundu.

Sonuç:

Sonuç olarak, gözlemlerin haberli olarak yapılmasının el hijyeni uyumu için iyi bir eğitim aracı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el hijyeni uyum orani, haberli gözlem

Tam Metin (İngilizce)