Özgün Araştırma

Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma

10.4274/tybd.galenos.2022.65807

  • Dilek Büyükkaya Besen
  • Merve Günbaş
  • Merve Dervişoğlu

Gönderim Tarihi: 30.08.2022 Kabul Tarihi: 21.09.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):171-180

Amaç:

Hemşireler, pandemi ile mücadelenin ön saflarında görev almaktadır. Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) pandemisinin ilk döneminde yaşadıkları deneyimleri, sorunları, motivasyon ve destek kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma tanımlayıcı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde görev yapan ve COVİD-19 virüsü ile enfekte hastalara bakım veren 12 yoğun bakım hemşiresi oluşturmuştur.

Bulgular:

Ana temalar (alt temalar); duygular (endişe/kaygı), hasta bakımındaki zorluklar (aspirasyon, entübasyon), hemşirelerin aldığı önlemler (iç izolasyon), pandeminin yoğun bakım hemşireleri üzerindeki etkileri (fiziksel; sırt ağrısı, psikolojik; uyku sorunları, sosyal; dışlama), hemşirelerinin destek ve motivasyon kaynakları (ekip arkadaşları desteği), pandemi sürecinin olumlu katkıları (kriz yönetimi) olarak belirlenmiştir.

Sonuç:

Yoğun bakım hemşireleri pandemi döneminde fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamıştır. Bu süreçte destek kaynakları ile güçlenmeye çalıştıkları ve kriz yönetiminde beceri kazandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, pandemi, yoğun bakım hemşireliği, deneyimler

Tam Metin (İngilizce)