Olgu Sunumu

Toksik Epidermal Nekroliz ve Koronavirüs Hastalığı-2019’un Birlikte Seyrettiği Bir Hastanın Eş Zamanlı Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2021.43153

  • Banu Çevik
  • Macit Ordu
  • Elif Bombacı
  • Sezer Yakupoğlu
  • Kemal Tolga Saraçoğlu

Gönderim Tarihi: 28.01.2021 Kabul Tarihi: 26.02.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(3):141-143

Toksik epidermal nekroliz (TEN) yüksek mortalite ile seyreden ciddi bir kutanöz advers reaksiyondur. Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 virüsü tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) neden olmuş ve günümüze kadar kesin bir tedavi ortaya konamamıştır. COVID-19 tedavisinde immünosüpresif ilaçların kullanılması bir tartışma konusu olmakla beraber nadir olgularda kullanımı kaçınılmazdır. Burada, TEN ve COVID-19’un eş zamanlı tedavi edilerek iyi sonuç alınan bir hastanın mevcut literatürler eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toksik epidermal nekroliz, COVID-19, yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)