Derleme

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu

10.4274/Tybdd.24085

  • Mustafa Kemal Arslantaş
  • İsmail Cinel
  • Ali Günerli

Gönderim Tarihi: 25.11.2013 Kabul Tarihi: 03.12.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(3):86-92

Sepsis ve sepsisin yol açtığı organyetersizlikleri yoğun bakımlardaki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir. Şiddetli sepsiste, çoğunlukla miyokardiyal disfonksiyon ve vasoplejinin gözlemlendiği kardiyovasküler sistem tutulumu ve PaO2/ FiO2oranının azalma trendinde olduğu solunum sistemi tutulumu birliktedir. Ekstrakorpereal membran oksijenasyonu (“Extracorporeal Membrane Oxygenation” ECMO) geleneksel tedavi ile sonuç alınamayan akut ve geri dönüşümlü akciğer veya kalp-akciğer hasarında yeterli oksijenasyonu sağlamakta işlev gören, yeni bir yaklaşım olarak günümüzde yoğun bakımlarda giderek daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamanın, organizmanın homeostazisi ile doğrudan ilişkili ve mekanik ventilasyonun travmatik zararlarından kaçınmayı sağlayabilecek bir yöntem olması ECMO kullanımını sepsiste güncel hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, septik sok, akut solunum sikintisi sendromu, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu, ekstrakorporeal yasam destegi, miyokardiyal depresyon